เกษตรกรนครสวรรค์ เลี้ยงปลากะพงในน้ำจืด ต่อยอดแปรรูป ช่วยเพิ่มมูลค่าทางตลาด

ปลากะพง เป็นปลาที่อยู่ได้ทั้งในน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ปลาชนิดนี้เลี้ยงกันแพร่หลายในเขตจังหวัดชายทะเลของไทย เนื่องจากเลี้ยงง่าย โตเร็ว เนื้อปลามีรสชาติดี และสามารถจำหน่ายได้ราคา ด้วยคุณสมบัติพิเศษของปลากะพงที่อยู่ได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อย ทำให้มีผู้สนใจมาเลี้ยงแบบปลาตามธรรมชาติที่บ่อในบริเวณบ้านมากขึ้น เมื่อปลามีขนาดใหญ่ก็สามารถจับจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้ ตลอดจนสามารถนำมาเลี้ยงในน้ำจืดสร้างรายได้ด้วยเช่นกัน

คุณนรินทร์ศักดิ์ พัวตระกูล เลี้ยงปลากะพงน้ำจืด อยู่หมู่ที่ 6 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ปลาที่มากประสบการณ์ เขาได้เล็งเห็นถึงช่องทางการทำตลาด ด้วยการนำปลากะพงมาเลี้ยงภายในฟาร์มเลี้ยงแบบน้ำจืด จึงทำให้สามารถจำหน่ายได้ราคา เพราะลูกค้าที่อยู่ในแถบนี้ยังมีความนิยมกินปลากะพงน้ำจืดจากฟาร์มของเขา

คุณนรินทร์ศักดิ์ พัวตระกูล

คุณนรินทร์ศักดิ์ เล่าให้ฟังว่า ครอบครัวมีอาชีพทำการประมงมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อ โดยท่านเป็นผู้ริเริ่มทางสายงานนี้ให้กับครอบครัว เมื่อเขาได้เห็นหลายๆ สิ่งตั้งแต่ยังเป็นเด็ก อาชีพทางประมงจึงเป็นอาชีพที่อยู่ในสายเลือด ทำให้ตัดสินใจเรียนต่อทางด้านการประมงโดยเฉพาะ เพื่อจะได้นำวิชาความรู้มาพัฒนาธุรกิจของครอบครัวต่อไป

“ผมจบเกี่ยวกับการประมง จึงได้รับความรู้มากมายมาปรับใช้ ในสิ่งที่เราคิดและสงสัยในตอนที่เราเป็นเด็ก ที่มันคาอยู่ในใจ ก็ได้นำความรู้ที่เรียนมา ทดลองในสิ่งที่สงสัย ทำให้เรากระจ่างแจ้งในหลายๆ เรื่อง เพราะช่วงนั้นที่บ้านก็เพาะพันธุ์ปลาสวาย และก็ปลาอื่นๆ อีกหลายชนิด พอผมมาทำเองก็จะเน้นไปที่ปลากะพงส่วนใหญ่ โดยนำมาปรับเลี้ยงในน้ำจืด ภายในกระชังในแม่น้ำ ถือว่าประสบผลสำเร็จ” คุณนรินทร์ศักดิ์ บอก

บ่อดิน

สาเหตุที่เลี้ยงปลากะพงในพื้นที่นี้ คุณนรินทร์ศักดิ์ เล่าว่า ถ้าจะไปรับปลาจากแหล่งอื่นมาจำหน่ายในพื้นที่จะทำให้ต้นทุนสูง เพราะแหล่งอื่นจะอยู่ไกลจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ออกไป แต่ถ้าสามารถนำมาปรับเลี้ยงภายในฟาร์มของเขาได้ ทำให้การจำหน่ายสามารถทำผลกำไรได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนแรกของการเลี้ยงปลากะพงให้มีขนาดที่ตลาดต้องการนั้น คุณนรินทร์ศักดิ์ บอกว่า ต้องเตรียมบ่อให้มีความพร้อมในการเลี้ยงเสียก่อน โดยการทำความสะอาดบ่อ จากนั้นโรยด้วยปูนขาว พร้อมทั้งตากบ่อทิ้งไว้สักระยะ ซึ่งบ่อที่มีขนาดเล็กจะใช้สำหรับเป็นบ่ออนุบาลลูกปลากะพง ส่วนบ่อที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 2-3 ไร่ จะใช้เลี้ยงปลาที่อนุบาลจนมีขนาดที่ต้องการ เพื่อสร้างเป็นปลาไซซ์ขนาดใหญ่ต่อไป

กระชังในแม่น้ำ

การปล่อยปลากะพงเลี้ยงแต่ละบ่อจะอยู่ที่ 5,000 ตัวต่อไร่ และบางส่วนจะนำไปเลี้ยงในกระชัง โดยในช่วงแรกลูกปลากะพงที่รับมาจากแหล่งเพาะ ต้องนำมาปรับให้อยู่สภาพน้ำจืดภายในฟาร์มให้คุ้นชิน เพื่อให้ปลาที่เลี้ยงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของน้ำจืด

“ปลากะพงที่นำมาอนุบาลก็จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนกว่าๆ อาหารที่ให้กินเป็นตามสูตรของการเลี้ยงปลากะพงเลย พอครบกำหนดก็จะย้ายไปเลี้ยงลงในบ่อที่มีขนาดใหญ่ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ซึ่งอาหารที่ให้ปลากะพงกิน เป็นอาหารเม็ดที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ 40-45 โดยใช้เวลาเลี้ยงอยู่ที่ 4-5 เดือน ก็จะจับขายได้” คุณนรินทร์ศักดิ์ บอก

ปลากะพงที่เลี้ยงในน้ำจืด

ในเรื่องของโรคที่จะเกิดขึ้นกับปลากะพงที่เลี้ยง จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลง จนทำให้ในบางช่วงจะมีโรคที่เกิดกับปลาได้ แต่เขาจะมีหลักการป้องกันด้วยการปรับสภาพแวดล้อมภายในฟาร์มให้ดี มีความเหมาะสม ช่วยให้ไม่กังวลในเรื่องของการเกิดโรค

สำหรับการทำการตลาดเพื่อจำหน่ายปลากะพง คุณนรินศักดิ์ บอกว่า ไม่มีความกังวลสำหรับเขา เพราะฐานลูกค้าเดิมค่อนข้างมีอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อ และยิ่งฟาร์มของเขาสามารถเลี้ยงปลากะพงอยู่ในพื้นที่นี้ จึงสามารถส่งขึ้นไปจำหน่ายยังภาคเหนือได้ ทำให้การขนส่งและราคาต้นทุนสามารถทำการตลาดเพื่อสร้างผลกำไรได้ และยิ่งเนื้อของปลากะพงเมื่อนำมาประกอบอาหาร รสชาติที่ได้ก็ไม่แตกต่างกับปลาที่เลี้ยงในน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม

การแปรรูปเป็นปลากะพงแดดเดียว

“ไซซ์ปลากะพงที่ตลาดต้องการ ที่ฟาร์มของผมก็มีขนาดตั้งแต่ 600 กรัม ไปจนถึง 1.2 กิโลกรัม เพราะไซซ์จะเน้นเป็นขนาดเสิร์ฟเป็นปลาจานขึ้นโต๊ะอาหาร โดยราคาหน้าฟาร์มขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 190 บาท แต่ถ้าเป็นร้านอาหารติดต่อซื้อ ราคาขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 170 บาท ส่วนปลากะพงแดดเดียวที่ผ่านการแปรรูปแล้ว ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 250 บาท” คุณนรินทร์ศักดิ์ บอก

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงปลากะพงเป็นอาชีพ คุณนรินทร์ศักดิ์ แนะนำว่า ควรศึกษาวิธีการเลี้ยงให้ถูกต้อง ปลากะพงหรือปลาชนิดอื่นๆ เป็นสิ่งมีชีวิต ต้องศึกษาอุปนิสัยของสัตว์เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะถ้ามีความพร้อมในทุกด้าน การเลี้ยงก็จะประสบผลสำเร็จได้ สำหรับท่านใดที่สนใจอยากปรึกษาขอคำแนะนำในเรื่องของการเลี้ยงปลากะพงน้ำจืด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนรินทร์ศักดิ์ พัวตระกูล หมายเลขโทรศัพท์ 081-785-6639