ทัศนศิลป์ มทร.ศรีวิชัย  ฝึกอาชีพ “สร้างธุรกิจ เทรนด์อาชีพใหม่ ใส่ใจดิจิทัล”

สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ออกบู๊ธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติอาชีพ ให้แก่ชุมชน จากสาขาวิชาทัศนศิลป์ 2 หลักสูตร

หลักสูตรการประดิษฐ์ของที่ระลึก (แม่เหล็กติดตู้เย็น) มีวิทยากรโดย อาจารย์บูชา ผกากรอง และ ผศ. ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว หลักสูตร Eco Print พิมพ์พฤกษาบนกระเป๋าผ้า วิทยากรโดย ผศ. พรสวรรค์ จันทร์สุข และ ผศ. กิตติ พิมเสน

วันมหกรรมอาชีพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 “สร้างธุรกิจ เทรนด์อาชีพใหม่ ใส่ใจดิจิทัล” ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา