นครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม รวมใจน้อมเกล้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)     ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดย นาย   ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจไว้เป็นอเนกประการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร