วว.จัดสัมมนาออนไลน์ “เจาะลึก…บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง” เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย

วว. จัดสัมมนาบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดการสัมมนาออนไลน์หัวข้อเรื่อง “เจาะลึก…บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง : Personal care and cosmetic product” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้แข็งแกร่งด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากการเลือกบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ ต้องเลือกให้เหมาะสมกับประเภทของเครื่องสำอางและคำนึงถึงประเภทของวัสดุที่ใช้ รวมถึงการออกแบบอย่างไรให้จูงใจผู้บริโภคและเกาะกระแสแนวโน้มยุค New normal เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน) เนื้อหาการสัมมนามีประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ ดังนี้ 1) บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 2) การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่าง และ 3) โอกาสการพิมพ์ดิจิทัลบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอางเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

ผู้สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. โทร.    02-579-1121-30 ต่อ 3208, 3209  หรือ อี-เมล tpc-tistr.or.th