พื้นฐานการใช้กัญชา รักษาได้ด้วยตัวเอง

เมื่อไม่นานมานี้กัญชาได้ถูกปลดล็อคออกจากการเป็นสารเสพติดให้โทษ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชน ในการปลดล็อคให้พืชกัญชาและพืชกัญชงพ้นจากความเป็นยาเสพติด เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ รวมไปถึงการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

โดยทั่วไปกัญชา 1 ต้น จะได้ช่อดอกสด เฉลี่ย 500 กรัม คิดเป็นน้ำหนักกิโลกรัมแห้ง คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ได้ประมาณ 0.12 กิโลกรัม และได้ใบสด กิ่ง ก้าน ราก ใบ ประมาณ 2 กิโลกรัม หากปลูก     6 ต้น ได้ช่อดอกสด 3 กิโลกรัม คิดเป็นน้ำหนักกิโลกรัมแห้ง คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ได้ประมาณ 0.6 กิโลกรัม และได้ใบสด กิ่ง ก้าน ราก ใบ ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อต้น (การประมาณการนี้ต้องเป็นต้นตัวเมียทั้ง 6 ต้น)

ซึ่งสารสำคัญของกัญชาอยู่ที่ช่อดอก หลังจากปลูกกัญชาและได้ช่อดอกที่สมบูรณ์และตากจนแห้งแล้ว จะนำเข้าสู่กระบวนการสกัดในขั้นตอนต่อมา เพื่อให้ได้สารสำคัญในกลุ่มแคนนาบินอยด์ คือสาร THC กับ CBD สำหรับสาร THC มีฤทธิ์เมา ซึ่งมีข้อดีเมื่อใช้ทางการแพทย์ แต่ต้องใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ส่วนสาร CBD มีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดี นำมาใช้เสริมการทำงานให้กับสาร THC ได้ ยากัญชามีหลายตำรับ ทั้งสูตร THC สูง, CBD สูง, THC กับ CBD เท่ากัน

การนำกัญชามาปรุงอาหารไม่ควรหวังผลทางการรักษา ให้เน้นการปรุงเพื่อเติมแต่งรสชาติให้มีความหลากหลายเท่านั้น โดยการปรุงอาหารมักใช้ส่วนใบของกัญชา ซึ่งใบกัญชา 1 ใบ มีสาร THC ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม นับว่ามีปริมาณน้อย ข้อแนะนำจากประกาศกรมอนามัย เรื่องการใช้ใบกัญชามาใช้ในการประกอบอาหาร สามารถใส่ใบกัญชาสดได้ 1 ใบ ต่อจาน โดย 1 วัน ไม่ควรบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเกิน 5 จาน

อภัยภูเบศร ได้รับการถ่ายทอดตำรับยากัญชาจากหมอพื้นบ้าน ซึ่งใช้กัญชาทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ ใบ ราก ต้น กิ่งก้าน ช่อดอก เพื่อรักษาผู้ป่วยมาเป็นเวลานาน จึงได้นำตำรับยาสูตรนี้มาพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้นและใช้งานได้ง่าย เรียกว่า น้ำมันกัญชาทั้ง 5 สูตร รับประทาน เป็นน้ำมันหยดใต้ลิ้นช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น ช่วยเจริญอาหาร แก้ลมปะกัง (ไมเกรน) แก้ปวดเรื้อรัง ซึ่งยากัญชาสูตรนี้ เปิดให้บริการที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยของอภัยภูเบศร หากมีคลินิกแพทย์แผนไทยแห่งใดสนใจนำยากัญชาไปรักษาผู้ป่วย สามารถติดต่อมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โดยกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจของรัฐบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ได้ดำเนินเรื่องกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการมาตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา

ดังนั้น ถึงเวลาที่กัญชาที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคมาตั้งแต่โบราณ นำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้อย่างเปิดเผยมากขึ้น แต่ก่อนใช้ควรจะต้องศึกษาถึงข้อเสียหากใช้เกินปริมาณที่กำหนด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้มีการอบบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 โรคพื้นฐานใช้กัญชารักษาได้ด้วยตัวเอง” เป็นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชา การดูแลความเสี่ยงหรือปัญหาทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากกัญชา และการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคด้วยตนเองในระดับครัวเรือน

สำหรับผู้สนใจ สามารถมาทำการอบรมได้ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

หลักสูตรอบรมระยะสั้น : 4 โรคพื้นฐานใช้กัญชารักษาได้ด้วยตัวเอง

แนวคิด : การอบรมหลักสูตรกัญชารักษาด้วยตนเอง เป็นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชา การดูแลความเสี่ยงหรือปัญหาทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากกัญชาและการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคด้วยตนเองในระดับครัวเรือน

กำหนดการอบรม             

เวลา 10.00-13.00 น.       ลงทะเบียน

13.00-17.00 น.              4 โรคพื้นฐาน ใช้กัญชารักษาด้วยตนเอง

Workshop : หลักสูตรการเรียนรู้การสกัดกัญชา และการทำยากัญชาใช้เอง

จำนวนผู้เข้าอบรม : หลักสูตรละ 30 คน

สิ่งที่ได้รับ : ใบประกาศหลังการอบรม โดย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

…………………………………………………………………………………………….

เครือมติชนนำทัพ! จัด ‘Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงวัย’ ตรวจสุขภาพฟรี การันตีว่าดีที่สุด! 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม นี้ ที่สามย่านมิตรทาวน์

กลับมาอย่างยิ่งใหญ่! กับงานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ โดย ‘เครือมติชน’ ปีนี้ตอบรับกระแสสังคมผู้สูงอายุ ด้วยธีม ‘Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงวัย’ งานใหญ่แห่งปีที่แท็กทีม 12 รพ.รัฐและเอกชนชั้นนำ ยกการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร มาให้บริการประชาชนฟรี ครบจบในที่เดียว!

นอกจากวิถีชีวิตใหม่ ที่สังคมไทยต้องเดินหน้าในยุคโควิด-19 อีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ระบุว่า ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุขั้นสมบูรณ์ในปี 2565 คือมีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ20 และในปี 2576 ไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยขั้นสูงสุด คืออาจมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ28 เพราะผู้สูงวัยยังมีพลังล้นเหลือและมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคม

ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้า ‘เครือมติชน’ จึงผนึกกำลังกับภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของไทยจัด ‘Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงวัย’ ส่งเสริมสังคมผู้สูงวัยให้แข็งแรงและมีความสุข ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30-20.00 น. ที่ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

📌‘Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงวัย’ จัดเต็มทุกมิติน่ารู้!

✅ Health Check บริการตรวจสุขภาพฟรีที่ดีที่สุด! กับ 12 รพ.ชั้นนำ ที่รวมพลังกันมาให้บริการตรวจสุขภาพฟรี การันตีได้ว่าครบทุกมิติ

– รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กับครั้งแรกในงานเฮลท์แคร์! ที่นำสุดยอดนวัตกรรม AI มาให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว รู้ผลในไม่กี่นาที, บริการตรวจวินิจฉัยโรคตาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย, รวมถึงเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกฟรี จำนวน 50 เคส

– มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาพร้อมรถตรวจเอกซเรย์มะเร็งเต้านมเคลื่อนที่

– ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศาสตร์ มหิดล ตรวจหาอัลไซเมอร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

– คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล (โดยการสนับสนุนของสปสช.) บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง

– สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ตรวจคลื่นหัวใจด้วยเครื่อง EKG ฟรีทุกวัน

– คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์

– เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ นำนักโภชนาการแถวหน้าในสังกัด “อิ่ม by BDMS” มาให้คำปรึกษาพร้อมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ ที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการที่เหมาะสมและห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ

✅ Innovation นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยกนวัตกรรมล้ำๆ อย่างเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น (Power Lift Bed) รวมถึงระบบดูแลผู้พักอาศัย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย (Well-Living Systems) มาให้ชมอย่างใกล้ชิด

กลุ่มเอสซีจี คัดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย ทั้ง BAUEN by SCG งานออกแบบภายในและภายนอกบ้านครบทั้งหลัง, DoCare เทคโนโลยีระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือผู้สูงอายุ, และ Chivit-D by SCG ไลฟ์สไตล์ช้อปและคอมมูนิตี้สำหรับคนรักสุขภาพมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมใหม่จาก “หัวเว่ย สมาร์ทวอร์ช” และเครื่องใช้ไฟฟ้า”ท็อปแวลู”มาร่วมด้วย

✅ Money and Legal Care ตรวจสุขภาพการเงินกับ “หมอเงิน” ทั้งการออม การลงทุน ภาษี และวิถีคริปโต พร้อมปรึกษา “หมอความ” ทนายความมืออาชีพเป็นครั้งแรกในงาน เพื่อความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสำหรับผู้สูงวัย

✅ Health talks and activities กิจกรรมเวทีที่อัดแน่นทั้งสาระความรู้และความเพลิดเพลิน พบรายการเสวนาที่ระดมอาจารย์หมอมากกว่า 30 ท่าน มาแนะนำ เจาะลึกเรื่องปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ อาทิ ไวรัสตับอักเสบบี, ต้อกระจก, อัลไซเมอร์, กระดูกพรุน, โรคหัวใจ, มะเร็งปอด, วัคซีน, สุขภาพจิต ฯลฯ ทุกเย็นมีช่วงออกกำลังกายกับกรมพละศึกษา พิเศษสุด!! ในวันศุกร์และวันเสาร์ วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ นำโดย โฉมฉาย อรุณฉาน จะนำบทเพลงดังในอดีตมาบรรเลงให้หายคิดถึง
✅ Workshop โดย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 4 วัน 4 หลักสูตรเด่น ทั้งการนวดศีรษะเพื่อผ่อนคลาย นวดท้องคืนสมดุลย์ การทำยาสีฟัน/น้ำกระชาย ตบท้ายด้วยการเรียนรู้เรื่องกัญชาเพื่อรักษาตนเอง เรียนจริง ทำได้จริง ตั้งแต่ต้นจนจบ อบรมเสร็จรับ “ใบประกาศนียบัตร” เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพได้เลย

✅ Health Market โซนสินค้าเพื่อสุขภาพ นำโอท้อป 5 ดาวมาให้เลือกช็อปอย่างจุใจ พร้อมผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม มาให้บริการอย่างเต็มที่
ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสอยดาวสร้างกุศล ที่ได้ทั้งความสนุกสนานและความอิ่มเอมใจ เพราะรายได้มอบให้ charity ทั้งหมด

📍 เดินทางง่าย ใจกลางเมือง
– ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกรวดเร็ว ด้วยรถโดยสารสาธารณะ และรถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่าน ทางออก 2 เข้าอุโมงค์ทางเชื่อมก็ถึง

-บริเวณการจัดงานเป็นมิตรกับทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงวัย ติดตั้งป้ายบอกทางและโซนการจัดงานขนาดใหญ่พิเศษ พิมพ์แผ่นพับที่เป็นมิตรกับสายตาผู้สูงอายุ พื้นที่ระหว่างทางเดินกว้างขวาง บริการรถเข็น/วีลแชร์ สำหรับผู้ร่วมงาน พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดงาน

“สร้างสังคมผู้สูงวัยให้แข็งแรงและมีความสุข”
‘Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงวัย’ โดยเครือมติชน 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม นี้ เวลา 10.30 – 20.00 น. ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์