ม.มหิดล รวมพลังสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงนโยบาย “SSHA” พลิกโฉมด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะได้รวบรวมเอาศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ (Social Sciences) มนุษยศาสตร์ (Humanities) และศิลปศาสตร์/ศิลปกรรมศาสตร์ (Arts) จาก 14 ส่วนงาน และ 3 วิทยาเขตเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นพลังเปลี่ยนแปลงสังคมสู่สิ่งที่ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นบทบาทสำคัญในการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ให้กับสังคม เสริมด้วยหลัก SDGs เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลมีครบพร้อมแล้วทั้ง 3 ด้าน และกำลังจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นับตั้งแต่ปี 2565 นี้เป็นต้นไป

ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากจากวิกฤติใดๆ เชื่อว่าด้วยพลัง “SSHA” จาก “ปัญญาของแผ่นดิน” ที่มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมอบให้ต่อไปนี้ จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตได้ต่อไปอย่างแน่นอน

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.mahidol.ac.th