ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นางสาวบัณฑิตา โพธิ์แก้ว นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปรณรงค์ผลเสียที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ในโครงการค่ายทักษะสำหรับนักศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน โดยมี นางสิริรัตน์ โพสพสุวรรณ หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมโครงการดังกล่าว จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก