ราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผักตบชวา

อาจารย์จีรัฐติกุล กล้าหาญ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์พิษณุ สินโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักศีกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) นำนวัตกรรมเครื่องบดผักตบชวาร่วมแก้ปัญหาการกำจัดผักตบชวา ลงพื้นที่จัดโครงการ “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” (กำจัดผักตบชวา) เพื่อป้องกันอุทกภัย พร้อมรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันตระหนักถึงปัญหาผักตบชวา ภายใต้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ของบริษัทบุญรอดบริเวอรี่ จำกัด ในนามกลุ่ม “สิงห์อาสา” ร่วมกับ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคกลาง ร่วมจัดโครงการ ณ วัดปทุมวัน (คลองญี่ปุ่น) ตำบลหลักชัย อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา