Sanook! เผยไอเดียแก้วิกฤตน้ำท่วมกรุงจากชาวเน็ต 38% มองว่าการขุดลอกคูคลอง เพิ่มทางระบายน้ำเป็นวิธีรับมือที่ดีที่สุด

เมื่อฤดูฝนคืบคลานเข้ามาชาวกรุงเทพฯ ก็ถูกรับน้องด้วยปริมาณฝนหนาแน่นจนชุ่มช่ำตั้งแต่ช่วงแรกของการเปิดเทอม และสิ่งที่ตามมาคือวิกฤตน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลจากกรมทางหลวงเผยว่า ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีจุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมถึง 20 จุดเลยทีเดียว เห็นได้ชัดว่าวิกฤตน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝนกลายเป็นปัญหาใหญ่ ที่สร้างความเดือดร้อนทั้งในด้านการสัญจรและการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

เว็บไซต์สนุกดอทคอม (www.sanook.com) ได้เปิดพื้นที่ออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ร่วมแชร์ไอเดียการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังจากภาวะฝนตก โดยจัดทำ Sanook! Poll สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภายใต้หัวข้อ “คุณอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างไร” ผ่านหน้าเว็บ http://news.sanook.com/2249202/

โดยปัจจุบันมีผู้ร่วมโหวตจำนวนกว่า 500 คน พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้ว่าฯ กทม. แก้ไขปัญหานี้ด้วยการขุดลอกคูคลองและทำทางระบายน้ำเพิ่ม สูงเป็นอันดับ 1 ด้วยผลโหวต 38% เพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตามมาด้วยอันดับ 2 ดูแลเรื่องการเก็บขยะ และรณรงค์ทิ้งขยะให้เป็นที่ 36% และอันดับ 3 ดูแลคลองให้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างมากีดขวางทางน้ำ 14% ตามมาด้วยอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. จัดทำป้ายอัจฉริยะเพื่อช่วยบอกเส้นทางน้ำท่วมขัง (2%) เท่ากับการจัดรถรับส่งสำหรับประชาชนที่ต้องเดินทางในพื้นที่น้ำท่วม (2%)

จากผลสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนต้องการแนวทางรับมือและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังช่วงฝนตกหนักและน้ำรอการระบายในระยะยาว เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันในช่วงหน้าฝนนี้ได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากวิธีการรับมือน้ำท่วมขังที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันดำเนินการโดยตรงแล้ว ประชาชนยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยการทิ้งขยะลงถังหรือจุดที่กำหนด ไม่ทิ้งขยะลงคลองและท่อระบายน้ำ ซึ่งความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายนี้จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักได้อย่างยั่งยืน