กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูปบ้านโพธิ์ตาก ทำปลาเส้นสร้างรายได้ ที่ขอนแก่น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาแปรรูปบ้านโพธิ์ตาก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ตาก ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มนี้สร้างรายได้จากปลาเส้น ปลาส้มก้อน ปลาส้มตัว และหม่ำปลา เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้สมาชิกทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้คนในชุมชนและต่างจังหวัด จนเป็นที่รู้จักกันดีในชุมชนเพราะเป็นการขายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำด้วยคุณภาพจึงเป็นการบอกต่อแบบปากต่อปาก

คุณบุปผา สาพรมมา กำลังทำปลาเส้น

คุณบุบผา สาพรมมา หนึ่งในสมาชิกกลุ่ม เล่าว่า ปลาเส้นที่ทำขาย วัตถุดิบที่ใช้ทำเป็นปลานวลจันทร์ ปริมาณปลาที่ใช้ผลิตปลาเส้น จะใช้ตกวันละ 400 กิโลกรัมต่อวัน ปลานวลจันทร์จะมีพ่อค้าคนกลางมาส่ง โดยทางกลุ่มจะซื้อกิโลกรัมละ 35 บาท แต่เมื่อทำเป็นปลาเส้นแล้วจะขายกิโลกรัมละ 300 บาท เมื่อได้ปลานวลจันทร์มาแล้วสมาชิกในกลุ่มจะนำปลามาตัดหัว แร่เอาเครื่องในและเอาก้างออก ตัดด้วยกรรไกรเป็นเส้นๆ

การทำปลาเส้นจากปลานวลจันทร์

กลุ่มมีจำนวนสมาชิกจำนวน 30 คน ปัจจุบันเหลืออยู่ 26 คน ตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ครั้งแรกศูนย์รัตนาภา ที่ตั้งอยู่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกลุ่มพัฒนาสังคมมาอบรม ตอนแรกคนที่มาจะได้ค่าจ้างวันละ 50 บาท รวมค่ารถวันละประมาณ 105 บาท ค่าอาหาร 50 บาทต่อวัน ประธานกลุ่ม คือ คุณพัชรพร เฮ้าทา

การตากปลาเส้น

สำหรับสินค้าของกลุ่มมีดังนี้

  1. ปลาเส้น กิโลกรัมละ 300 บาท ขายได้วันละ 40-50 กิโลกรัมต่อวัน
  2. ส้มก้อน ทำวันละ 1,000 ก้อน ขายก้อนละ 10 บาท แต่จะขายส่งให้ลูกค้าก้อนละ 7 บาท
  3. หม่ำไข่ปลา ทำวันละ 10-20 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 120 บาท
  4. ปลาส้มตัว (ปลาตะเพียน) ทำวันละ 40-50 กิโลกรัมต่อวัน ขายกิโลกรัมละ 120 บาท
ปอดปลา

การทำงานจะแบ่งงานกันทำแล้วแต่ความถนัดว่าใครจะถนัดทำอะไร เช่น ทำส้มเก่งก็ให้ทำส้ม ถนัดทำปลาเส้นก็ทำปลาเส้น เป็นต้น ใครว่างก็ทำ ทำงานตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. โดยประมาณ ตอนทำงานก็เอาข้าวมากินด้วย ใครไม่ทำก็ไม่ได้เงิน ตอนแรกจะเข้าหุ้นกันคนละ 1,500 บาท มีการปันผลทุกสัปดาห์ ปลาส้มไม่พอขาย ขายหมดทุกวัน แต่ละสัปดาห์จะขายได้ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ส่วนรายจ่ายจะอยู่ประมาณสัปดาห์ละ 90,000 บาทต่อสัปดาห์

ปลาเส้นตากแห้ง

สำหรับปลาที่ซื้อกับชาวบ้านถ้ามีเยอะก็ซื้อเยอะวันละ 20-30 กิโลกรัมต่อวัน ที่ซื้อจากภายนอกก็มีแต่ปลานวลจันทร์เท่านั้น โครงการนี้ดีเพราะแต่ก่อนไม่มีรายได้ แต่ทุกวันนี้รายได้เข้าทุกวันอาทิตย์ สินค้ากลุ่มตอนนี้ก็เริ่มทำแจ่วบอง ปลาร้า เพิ่มเข้ามา เกล็ดปลาก็ขายได้กิโลกรัมละ 21 บาท เขาซื้อไปทำคอลลาเจน ขายได้ครั้งละ 3,000-4,000 บาท สำหรับก้างกับหัวปลาจะทิ้ง ส่วนใหญ่คนทางไกลจะขอไปต้ม ส่วนปอดเอามาตากแล้วเอาไปทอดกินเหมือนปลาหมึก (เพิ่งทำ) ปอดปลานวลจันทร์ ขายกิโลกรัมละ 200 บาท เมื่อทอดแล้วจะมีรสชาติเหมือนปลาหมึก

ท่านผู้อ่านหากสนใจปลาเส้นและต้องการสนับสนุนปลาส้ม ส้มปลา หม่ำปลาต่างๆ ติดต่อ คุณพนมพร จันทะนาม โทร. 066-061-4788 หรือ คุณบุปผา สาพรมมา โทร. 095-096-3092 ส่งได้ทั่วประเทศ