“KCG” ชูนวัตกรรมข้าวไรซ์เบอร์รี่ แปรรูปเป็นคุกกี้-ขนมอบกรอบ

KCG ชูนวัตกรรมต่อยอดสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มในตลาด ล่าสุดดึง “ข้าวไรซ์เบอร์รี่” มาทำ “ขนมอบกรอบ-คุกกี้” เผยตั้งเป้ารายได้ในปี 2560 โต 10% จากปี 2559 อยู่ที่ 6,000 ล้านบาท

นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KCG) ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า อาทิ คุกกี้-แยม อิมพีเรียล เนยอลาวรี น้ำส้มซันควิก และขนม กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดสินค้าอาหารมีการแข่งขันกันสูงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมองว่าหากจะแข่งขันทางด้านราคาอาจจะสู้คู่แข่งในตลาดไม่ได้ บริษัทจึงเริ่มให้ความสำคัญ โดยนำเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับสินค้าให้มากขึ้น เพื่อสร้างคุณภาพสินค้าและมูลค่าให้สูงขึ้นโดยปัจจุบันบริษัทมีสินค้าที่มีการต่อยอดจากการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มาพัฒนาเป็นสินค้าขนมอบกรอบ คุกกี้ เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทมองว่ายังมีโอกาสเติบโตและทำตลาดได้อีกมาก และมั่นใจว่าเทรนด์ของสินค้านวัตกรรมกำลังมา

อย่างไรก็ดี บริษัทตั้งเป้ารายได้ในปี 2560 มีอัตราการขยายตัวให้ได้ 10% จากปี 2559 ที่ผ่านมามีรายได้อยู่ที่ 6,000 ล้านบาท สำหรับการผลิตและการจำหน่ายสินค้าบริษัทผลิตเอง 80% ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศอีก 20% เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ

นายวิทวัส ตันติเวสส รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านการตลาด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF กล่าวว่า ในการทำตลาดของบริษัทได้เน้นเรื่องนวัตกรรมอาหารอย่างยั่งยืน สินค้าที่ให้พลังงานสูง เน้นเรื่องของสุขภาพ และตลาดผู้สูงอายุ เนื่องจากแนวโน้มตลาดให้ความสำคัญในกลุ่มนี้มากขึ้น บริษัทจึงได้ทำการศึกษาวิจัยสินค้ากลุ่มอาหารที่เหมาะสมกับกลุ่มของลูกค้า โดยนำเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และมั่นใจว่าจะสร้างรายได้และการเติบโตให้กับบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ