สหกรณ์นิคมนครชุม กำแพงเพชร เดินหน้าช่วยเหลือสมาชิก คืนกำไรเกษตรกรปลูกมันในรูปแบบ “ค่าขนส่ง”

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 311 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 588,127 บาท เพื่อสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ในการร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิตการเกษตร

นางสมควร ชมเชย ผู้จัดการสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด กล่าวถึงการช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนในฤดูกาลผลิตปี 2564/65 ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสถาบันเกษตรกรในการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก โดยความร่วมมือ 3 ฝ่าย ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเอ็มโอยู (MOU) ซื้อ-ขาย ผลผลิตการเกษตร ประกอบด้วย สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกำแพงเพชร และ หจก.เค พี กรุ๊ป ซึ่งสหกรณ์จะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งให้กับ หจก.เค พี กรุ๊ป โดยการสนับสนุนแหล่งทุนจาก ธ.ก.ส.

อย่างไรก็ตาม การรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังของสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ในฤดูกาลการผลิตปี 2564/65 นี้ สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังจากสมาชิกและเกษตรกร 469 ราย จำนวน 37,725 ตัน มูลค่า 159 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนของสหกรณ์เอง และเงินทุนจากภาครัฐ ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 และมีสมาชิกที่ได้รับการช่วยเหลือค่าขนส่งจำนวน 311 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 588,127 บาท จากผลผลิตจำนวน 30,614 ตัน มูลค่า 70 ล้านบาท

“นอกจากสมาชิกจะได้เงินปันผลตามปกติแล้ว ปีนี้เป็นปีแรกที่เราเพิ่มให้อีกตันละ 10 บาทเป็นค่าขนส่ง เฉพาะสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เพราะปกติทุกปีที่ผ่านมาเงินส่วนนี้เกษตรกรจะเป็นผู้ออกเอง” นางสมควร เผย พร้อมระบุว่า เป็นเงินที่สหกรณ์กู้มาจาก ธ.ก.ส. เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเป็นครั้งแรกที่จ่าย เพราะปกติจะจ่ายคืนเงินปันผลตอนปิดบัญชีเท่านั้น

ปัจจุบันสหกรณ์นิคมฯ มีสมาชิกกว่า 1,400 คน ที่ยึดอาชีพปลูกมันสำปะหลังจำนวนทั้งสิ้น 60,000 ไร่ แต่ละปีเกษตรกรสมาชิกได้ผลผลิตมันสำปะหลังรวมแล้วไม่น้อยกว่า 100,000-200,000 ตัน ซึ่งส่วนหนึ่งสหกรณ์นิคมฯ รับซื้อที่ประมาณ 40,000 กว่าตัน แล้วแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาด พร้อมสร้างเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดต่างๆ ได้นำไปเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ และส่วนหนึ่งก็ส่งขายให้กับบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจกลุ่มอาหารสัตว์ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันสำปะหลัง สามารถจำหน่ายได้ในราคาดี ส่วนมันสำปะหลังที่ไม่ได้แปรรูปเป็นมันเส้น ทางสหกรณ์จะรวบรวมส่งขายให้กับลานมันของเอกชน

ขณะที่ นางสำราญ สุขขวัญ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง หนึ่งในสมาชิกสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ที่ได้รับเงินช่วยเหลือค่าขนส่งครั้งนี้ กล่าวด้วยความดีใจ หลังได้รับเงินช่วยเหลือค่าขนส่งจำนวน 2,700 บาท จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 50 ไร่ โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 8-10 ตัน หากปีไหนฝนฟ้าดี ไม่มีโรคระบาดก็จะได้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่างปีนี้พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมีปัญหาประมาณ 10 ไร่ เนื่องจากถูกน้ำท่วมและเจอโรคใบด่างระบาด ซึ่งก็ได้แจ้งไปทางเกษตรก็ได้ค่าชดเชย ไร่ละ1,900 บาท ได้เงินมาทั้งหมด 19,000 บาท หลังพื้นที่ปลูก โดนน้ำท่วมหัวเน่าใช้การไม่ได้ ส่วนโรคใบด่างระบาดก็จะถอนทำลายทิ้ง

ด้าน นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงการมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังครั้งนี้ว่า เป็นการคืนกำไรให้กับสมาชิกสหกรณ์ ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 ซึ่งเป็นการนำร่องเป็นปีแรกที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด และภาคีเครือข่ายที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมกัน (MOU) ในรูปแบบพันธสัญญา ภายใต้กลไกตลาดนำการผลิตของกำแพงเพชรโมเดล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไปอีก 3 ปี โดยไปสิ้นสุดในฤดูกาลผลิต ปี 2566/67