นวัตกรรมใหม่ เครื่องตรวจวัดคุณภาพทุเรียนอ่อน แก่ สุก รู้ผลเสี้ยววินาที ผลงานนักวิจัยวิศวะ ม.เกษตร กำแพงแสน

การซื้อขายทุเรียนในปัจจุบัน ถ้าผู้บริโภคหรือผู้ขายทุเรียนต้องการเนื้อทุเรียนที่เหมาะสมสำหรับการรับประทานนั้น ต้องมีการตรวจสอบผลทุเรียนซึ่งส่วนใหญ่ผู้ขายจะดูว่าทุเรียนสุก แก่ หรืออ่อนนั้นจะใช้วิธีเคาะ สังเกตจากลักษณะภายนอกของทุเรียนซึ่งเป็นความชำนาญ ความสามารถเฉพาะบุคคล แต่อาจจะเกิดความผิดพลาดได้  ในวงวิชาการใช้ระดับความสุกแก่ของทุเรียนกำหนดใช้ค่าน้ำหนักเนื้อแห้งหรือค่า dry matter  ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.3-2013 เช่น พันธุ์ชะนีค่าน้ำหนักเนื้อแห้งสำหรับผลทุเรียนที่มีระดับความสุกที่เหมาะสมกับบริโภคมากกว่า 32 % แต่ต้องทำลายตัวอย่าง ใช้เวลาในการอบ เพื่อหาค่าน้ำหนักเนื้อแห้งได้

ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประสบความสำเร็จในการคิดค้นและพัฒนา “เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้” เครื่องตรวจวัดคุณภาพทุเรียนว่ามีระดับความสุก แก่ อ่อนทุเรียน ตรงกับที่ต้องการบริโภคหรือไม่ ลักษณะของเครื่องขนาดเล็ก ใช้งานง่าย พกพาสะดวก  ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ วัดการดูดกลืนพลังงานแสงอินฟราเรดย่านใกล้ของทุเรียน จากนั้น ค่าการดูดกลืนจะถูกประมวลผลเป็นค่าน้ำหนักเนื้อแห้ง อย่างรวดเร็วภายในเพียงเสี้ยววินาที  มีจอแสดงผลเป็นค่าน้ำหนักแห้ง ผลที่วิเคราะห์ ได้ด้วยเครื่องนี้มีความถูกต้องแม่นยำ ไม่ต้องทำลายตัวอย่าง เมื่อเทียบเท่ากับการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติที่ใช้วิธีการอบ ซึ่งต้องทำลายตัวอย่าง

นี่คือ ที่มาของการผลิตเครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนโดยใช้หลักการของเทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้   โดยตัวน้ำหนักเนื้อแห้งที่อยู่ในทุเรียน จะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องทำลายตัวอย่าง วิธีการใช้เพียงนำหัววัดของเครื่อง (ตามภาพ) แนบที่บริเวณเปลือกของทุเรียน ในตำแหน่งที่ต้องการวัดค่าน้ำหนักเนื้อแห้ง (ค่า dry matter) จากนั้นกดสวิทซ์ยิง ค่า dry matter จะแสดงบนหน้าจอเพียงเสี้ยววินาที เช่น ถ้าแสดงค่า 28.50 แสดงผลทุเรียนยังดิบหรือมีระดับความสุกไม่เหมาะสำหรับการบริโภค แต่ถ้าค่าน้ำหนัก dry matter 32.28 แสดงว่าทุเรียนลูกนี้เหมาะสำหรับการบริโภค ซึ่งโดยปกติค่าน้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนหมอนทอง ชะนีจะมีค่าน้ำหนักเนื้อแห้งไม่ต่ำ  กว่า 32 % พวงมณี 30 % และกระดุม 27%

เครี่องวัดคุณภาพทุเรียนโดยใช้ “เทคโนโลยีอินฟราเรดย่านใกล้” เหมาะสำหรับเจ้าของสวน ผู้ส่ง ออกทุเรียน แม่ค้าขายทุเรียน ที่จะนำไปแก้ปัญหาและลดปัญหาการจำหน่ายทุเรียนไม่ได้คุณภาพ หรือทุเรียนอ่อนออกมาจำหน่ายในท้องตลาด ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ โทรศัพท์ (085) 917-1017