วว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับของไทย

สัมมนาไม้ดอกไม้ประดับ

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Development of Ornamental Plant and Flower Clusters for Sustainable Careers and Competitiveness of SMEs in APEC ซึ่ง วว. เป็นเจ้าภาพ

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า งานประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทย ซึ่ง วว. ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าส่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตอบโจทย์การนำแนวคิด Bio-Circular-Green (BCG) สู่การปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทรนด์นวัตกรรมการพัฒนาสายพันธุ์ การเพาะปลูก การค้าขายไม้ดอกไม้ประดับ และการเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยมีผู้ประกอบการจากประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเนเธอร์แลนด์ถือเป็นผู้นำตลาดธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับของโลก นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีการเรียนรู้โอกาสทางธุรกิจ ช่องทางการตลาดออนไลน์ จากการถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญของไทย และจีนไทเป รวมทั้งกรณีศึกษางานวิจัย พัฒนา ประเด็นความเชี่ยวชาญและความต้องการเพื่อการพัฒนา ระหว่างผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจ APEC ที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ จีน และอินโดนีเซีย เป็นต้น


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354