ศูนย์วิจัยยางหนองคายนำร่องโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง จัดพิธีเปิดโครงการ “ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการจัดทำแปลงต้นแบบโคก หนอง นา โมเดลสำหรับเกษตรชาวสวนยาง ของศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย” หวังสร้างต้นแบบการทำสวนยาง โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย

นายเกษตร แนบสนิท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการนี้ว่า เพื่อเป็นการสร้างแบบจำลองการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนยางพาราอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยบริหารจัดการน้ำ และพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในแปลงอย่างเป็นระบบ ควบคู่การทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยเน้นการสร้างแหล่งน้ำสาหรับเก็บกักน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทางโคก หนอง นา โมเดล จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง ใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354