ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ รสชาติอร่อย อุดมด้วยคุณประโยชน์

บุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ พร้อมทั้งมีโบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะปราสาทหินพนมรุ้งที่ไม่ว่าใครแวะเวียนมายังจังหวัดนี้ ก็ต้องมาเที่ยวชมพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ในเรื่องของการทำเกษตรกรรม เกษตรกรในพื้นที่ได้มีการปลูกข้าวหอมมะลิที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ข้าวหอมมะลิภูเขาไฟบุรีรัมย์ GI

คุณสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ผลักดันข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ GI จ.บุรีรัมย์ เป็น 1 ใน 18 แห่ง สินค้าดี GI อีสานสู่สากล ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับ “ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์” ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เพราะข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ GI เป็นข้าวเพาะปลูกในฤดูนาปี บนพื้นที่ที่มีแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟบุรีรัมย์อันอุดมสมบูรณ์ ทำให้เมล็ดข้าวเรียวยาว เลื่อมมัน มีท้องไข่น้อย เมื่อหุงสุกจะเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้าง

คุณสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

“บุรีรัมย์ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 18 แห่ง สินค้าดี GI โดยเฉพาะสินค้าข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่นี้เป็นจังหวัดที่มีภูเขาไฟมากที่สุด จำนวน 6 ลูกด้วยกัน อาทิ ภูเขาไฟอังคาร ภูเขาไฟกระโดง ฯลฯ ซึ่งลาวาที่ไหลออกมมจากดินภูเขาไฟนี้เอง ทำให้ดินภูเขาไฟประกอบไปด้วยแร่ธาตุ เมื่อมีการทำนาปลูกข้าว จึงทำให้ผลผลิตที่ได้มีความหอม และมีปริมาณสารสำคัญ ที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างน้อย 2 ชนิด สูงกว่าข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่อื่นๆ คือ ฟอสฟอรัส และแคลเซียม” คุณสุทธิศักดิ์ กล่าว

จากลักษณะพื้นที่การปลูกข้าวเป็นพื้นที่กลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟ คุณสมบัติเด่นของดิน คือ มีปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในระดับ 17-29.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมอยู่ ในระดับ B 13-208.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเหมาะสมต่อการปลูกข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ ส่งผลทำให้ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์มีเมล็ดข้าวเรียวยาว ขาวใส มีความวาวเป็นเงา เลื่อมมัน ท้องไข่น้อย มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัส 1,578-3,109 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม และแคลเซียม 66–110 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่อื่นๆ

คุณสะอาด ทำนา ประธานกลุ่มข้าว GI ให้ข้อมูลว่า สมัยก่อนเกษตรกรภายในกลุ่มได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาจำหน่ายข้าว จึงทำให้เวลาต่อมาสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ได้เข้ามาตั้งเป็นกลุ่มเพื่อจำหน่ายข้าวในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2554 เราได้มีการตั้งกลุ่มแบบครบวงจรทั้งเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้กับชุมชน ต่อมาได้ทำการแปรรูปเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อ และได้รับข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อการันตี

คุณสะอาด ทำนา ประธานกลุ่มข้าว GI

“ถือว่าเรามีความภาคภูมิใจมาก ที่ได้รับตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทำให้ชุมชนของเราได้ยกระดับสินค้าได้มากขึ้น เพราะองค์ความรู้เหล่านี้ เราสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับชุมชนได้ ว่าข้าวที่เราทำมีประโยชน์อย่างไร เพราะชุมชนของเราเป็นชุมชนท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นก็จะทำให้การค้าขายสินค้าตัวนี้สามารถทำได้ง่าย นอกจากขายจากทางชุมชนแล้ว เรายังสามารถจำหน่ายผ่านไปยังตลาดออนไลน์ได้อีกด้วย” คุณสะอาด กล่าว

จากความสำเร็จนี้เอง ในอนาคตทางชุมชนแห่งนี้จะได้มีการแปรรูป และสร้างบรรจุภัณฑ์ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยจะทำการตลาดอย่างเต็มรูปแบบทั้งจำหน่ายเองในชุมชน และส่งจำหน่ายังตลาดออนไลน์ เพราะข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟมีรสชาติที่อร่อย และส่งตรงถึงมือผู้บริโภคได้มากขึ้น สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 086-149-4945