สหกรณ์ฯ ดอยสะเก็ดพัฒนา ผนึกไจก้าคว้าสุดยอดกาแฟไทยปี ’65

ผลสำเร็จจากโครงการความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) “โครงการการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการพัฒนาฐานชุมชนสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (กาแฟอาราบิกา)” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ด้านการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น (Local to Local Linkage) โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด พัฒนาต่อยอดอาชีพเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ ภายใต้แบรนด์ “Doi Saket Coffee Green” ไม่เพียงการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน มั่นคงแก่เกษตรกรสมาชิกแล้ว ยังช่วยสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนระหว่างผืนป่ากับชุมชน ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้

ล่าสุดสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คว้ามาได้ 1 รางวัลจากการประกวดโครงการสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2565 (Thai Coffee Excellence 2022) โดยสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ประเภทกาแฟอาราบิกาแบบแห้ง (Dry / Natural Process) ระดับคะแนน 86.31 นอกจากนี้ นายอานนท์ พวงเสน ซึ่งเป็นทายาทสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ประเภท กาแฟอาราบิกาแบบกึ่งแห้ง (Semi-Dry/Honey Process) ระดับคะแนน 86.11 พร้อมรับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล

นายอานนท์ พวงเสน ทายาทของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ประเภท กาแฟอาราบิกาแบบกึ่งแห้ง (Semi-Dry/Honey Process) ในครั้งนี้กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจในอาชีพปลูกกาแฟ ซึ่งเป็นอาชีพของครอบครัวที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน บนเนื้อที่ 30 ไร่เศษ ในตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของรางวัลอันดับที่ 2 ประเภท กาแฟอาราบิกาแบบกึ่งแห้งกล่าวถึงการพัฒนาอาชีพปลูกกาแฟ หลังจากได้เข้าร่วมโครงการปลูกกาแฟคุณภาพโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากไจก้าประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด มาส่งเสริมการผลิตกาแฟคุณภาพ และการพัฒนารสชาติกาแฟเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ซึ่งโครงการได้สิ้นสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลา 3 ปี

“สิ่งที่เราได้รับความรู้จากไจก้าและกรมส่งเสริมสหกรณ์มีเยอะมาก อย่างหนึ่งก็คือเรื่องคุณภาพของกาแฟที่เราผลิต เริ่มตั้งแต่การเพาะกล้า สอนวิธีดูแลต้นกาแฟ การตัดแต่งกิ่ง การทำสาว รวมถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวและขั้นตอนการแปรรูปกาแฟ เพื่อให้กาแฟมีคุณภาพและรสชาติที่ดีขึ้น” นายอานนท์ กล่าว

สำหรับช่องทางการตลาดนั้น เขาเผยว่า ส่วนหนึ่งจำหน่ายให้กับสหกรณ์ฯ ดอยสะเก็ดพัฒนา อีกส่วนนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองและจำหน่ายผ่านออนไลน์ ภายใต้แบรนด์ “Doi Pang Bong” ส่วนในอนาคตจะขยายผลให้กาแฟและชุมชนเป็นที่รู้จักของผู้คนที่หลงใหลในรสชาติกาแฟมากขึ้น

นอกจากผลิตภัณฑ์กาแฟแล้ว ในปัจจุบันนายอานนท์ยังได้พัฒนาและดำเนินการเปิดให้บริการที่พัก (Home Stay) และร้านกาแฟ “Doi Pang Bong” รวมถึงเป็นจุดแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ด้านกาแฟคุณภาพของสหกรณ์ฯ อีกด้วย

 

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟไทย ในโครงการความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่นระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับไจก้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ส่งเสริมการพัฒนากาแฟคุณภาพของสมาชิกและสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด โดยทางไจก้าได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลกระบวนการผลิตกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมไปถึงการแปรรูปกาแฟคุณภาพด้วยเทคนิควิธีต่างๆ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความสมดุลในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้คนอยู่กับป่า ซึ่งประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศลำดับต้นๆ ที่ผู้คนนิยมบริโภคกาแฟเป็นชีวิตจิตใจ และเป็นประเทศที่มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตและการแปรรูป ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนากาแฟคุณภาพให้แก่ประเทศผู้ผลิตกาแฟชั้นนำต่างๆ มาแล้ว เช่น ประเทศในแถบแอฟริกา เป็นต้น

………………………………

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ 📲– Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354