ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ หนองข้างคอก เนื้อแน่น หวาน กรอบ การันตีความอร่อย

คุณวราภรณ์ เฮงไล้ เกษตรอำเภอเมืองชลบุรี ให้ข้อมูลว่า ในตำบลหนองข้างคอก มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกฝรั่ง เป็นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีการรวมกลุ่มกันผลิตฝรั่งคุณภาพ ช่วยให้การทำตลาดมีการจัดการที่ดี และที่สำคัญในเรื่องของการจัดการบริหารกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีต่างๆ มีทั้งนำวิทยากรจากภายนอกเข้ามาทำการอบรม จึงทำให้เกษตรกรมีองค์ความรู้มากขึ้น ซึ่งฝรั่งของตำบลหนองข้างคอก มีรสชาติที่ดี มีความหวาน กรอบ อร่อย เวลาที่ตลาดต้องการจำนวนมาก อย่างน้อยต้องสั่งจองล่วงหน้า 2-3 วัน เพื่อให้เกษตรกรในกลุ่มมีการรวบรวมผลผลิตเพื่อส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าต่อไป

คุณกุณฑล เชยสุนทร หรือ คุณนิด

คุณกุณฑล เชยสุนทร หรือ คุณนิด เกษตรกรตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ยึดการปลูกฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ มีทรงผลกลม ผิวเปลือกสีเขียวอ่อนนวล สีเนื้อขาว เนื้อกรอบ รสชาติหวาน มีเอกลักษณ์คือ ผลผลิตฝรั่งมีการปลิดกลีบเลี้ยงของผลฝรั่งออก ซึ่งลักษณะประจำพันธุ์ของฝรั่งกลมสาลี่เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่ม เปลือกลำต้นเรียบเกลี้ยง มีสีน้ำตาล กิ่งที่ยังอ่อนอยู่จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ขนาดความสูงของลำต้นมีประมาณ 3-5 เมตร

พื้นที่ภายในสวน

ในส่วนของใบ มีลักษณะเป็นรูปทรงไข่ มีความกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร แผ่นใบหนาและหยาบ สามารถมองเห็นเส้นใบได้ชัดเจนบริเวณใต้ท้องใบ ผลฝรั่งค่อนข้างกลมแป้น เมื่อยังอ่อนจะเป็นสีเขียวเข้ม ผลแก่มีสีเขียวอ่อน น้ำหนัก 2-4 ผลต่อกิโลกรัม หรือประมาณผลละ 280-350 กรัม ผิวค่อนข้างเรียบ มีเมล็ดประมาณ 1 ใน 3 ของผล เนื้อกรอบแน่น รสชาติหวาน ที่ก้นผลมีเอกลักษณ์ของฝรั่งหนองข้างคอกคือ การปลิดกลีบเลี้ยงที่ก้นผลฝรั่งออกตั้งแต่ยังเล็ก ทำให้ผลผลิตแตกต่างจากผลผลิตที่อื่น มีความหวาน 7.5-11.5 องศาบริกซ์

ต้นที่ทำการตอนกิ่ง

คุณนิด เล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนเขาทำอาชีพทางการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกผัก ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ เพราะผลผลิตสามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี ซึ่งการปลูกต้องหมั่นตัดแต่งและใส่ปุ๋ยบำรุงอยู่เสมอ ก็จะช่วยให้ต้นฝรั่งเจริญเติบโตได้ดี โดยกิ่งพันธุ์จะหาซื้อจากแหล่งอื่นๆ เข้ามาทำการปลูกก่อน จากนั้นจึงตอนกิ่งเองเพื่อให้เป็นกิ่งพันธุ์ดีภายในสวน

การห่อผล
ยอดอ่อน

“การปลูกฝรั่งภายในสวน ก็จะใช้ความลึกอยู่ที่ 50 เซนติเมตร ให้มีระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 4×4 เมตร ใน 1 ไร่ จะปลูกได้ประมาณ 100 ต้น ในช่วงแรกที่ปลูกใหม่ๆ จะใส่ปุ๋ยอินทรียวัตถุต่างๆ ผสมเข้าไป เพื่อให้ต้นเจริญเติบโตได้ดี เพราะจะช่วยให้สภาพดินดี และต้นฝรั่งมีอายุยืนตามไปด้วย ซึ่งอินทรียวัตถุที่ใส่ ประกอบด้วย แกลบ ขี้ไก่ จะใส่ทุก 2 เดือนครั้ง อัตราส่วนที่ใส่ดูตามความเหมาะสม ขนาดของต้น เมื่อปลูกเข้าสู่เดือนที่ 7 ก็จะเริ่มให้ผลผลิตได้แล้ว” คุณนิด บอก

การปลิดกลีบเลี้ยงที่ก้นผลฝรั่งออก

สำหรับการห่อฝรั่งบนต้น จะเน้นห่อ 1 ผลต่อ 1 กิ่งเท่านั้น เพราะถ้าหากไว้ผลมากเกินไป จะทำให้กิ่งฝรั่งหักได้และผลจะไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ ส่วนในเรื่องของการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชนั้น จะดูตามความเหมาะสมโดยจะเน้นดูแลในช่วงที่ฝรั่งออกดอกเป็นหลัก เพราะระยะนี้ค่อนข้างสำคัญมาก หากดอกที่ออกมาไม่มีความสมบูรณ์ก็จะทำให้การติดผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร และเมื่อปลูกไปจนได้อายุต้นประมาณ 3-4 ปีแล้ว จะพักต้นบำรุงให้กับฝรั่งบ้าง เพื่อให้ฝรั่งมีต้นที่สาวและสมบูรณ์อยู่เสมอ

ผลผลิตของฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ที่ปลูก ถ้าต้นที่มีความสมบูรณ์ดี ใน 100 ต้น พื้นที่ 1 ไร่ จะให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ตันต่อไร่ โดยสินค้าทั้งหมดจะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อถึงหน้าสวน ซึ่งจากการที่ได้ทำตลาดมา การจำหน่ายในพื้นที่มีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะด้วยกำลังการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ต่อมาจึงได้มีการรวมกลุ่มมากขึ้นเพื่อให้การรวบรวมมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

การตอนกิ่งฝรั่งจำหน่าย

“ผลผลิตฝรั่งในสวน อย่างฝรั่งที่ผิวไม่ค่อยสวย ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท แต่ถ้าเป็นเกรดสวยๆ ผิวดีๆ ราคาก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ลูกค้าต้องการจำนวนเท่าไร เขาก็จะสั่งจองเข้ามา จากนั้นเราก็เตรียมผลผลิตให้เขา โดยที่เราไม่ต้องออกไปจำหน่ายที่ไหน ถ้าช่วงราคาดีๆ สามารถจำหน่ายได้ถึงกิโลกรัมละ 60 บาท ซึ่งฝรั่งที่นี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มาก ทั้งรสชาติและก้นผลที่เกลี้ยง จะมีจุดสังเกตได้ง่าย ว่านี่เป็นฝรั่งของหนองข้างคอก” คุณนิด บอก

ผลผลิตสวยได้คุณภาพ

สำหรับท่านใดที่สนใจในเรื่องของการปลูกฝรั่ง หรือต้องการกิ่งพันธุ์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุณฑล เชยสุนทร หรือ คุณนิด หมายเลขโทรศัพท์ 061-382-4974

 

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565