คพ.เตือน ‘กระชังปลา’ ป่าสัก อากาศเปลี่ยน-ออกซิเจนต่ำ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ปลาตายในแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี คพ. ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) และสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ได้ออกตรวจสอบพื้นที่และคุณภาพน้ำ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน โดยสอบถามข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ พบว่าในวันที่เกิดเหตุมีฝนตก สภาพน้ำหยุดนิ่ง และสภาพน้ำมีความขุ่น ปลาที่ตายเป็นปลาทับทิมที่เลี้ยงในกระชังปลา มีขนาดน้ำหนักประมาณ ตัวละ 1 กิโลกรัม โดยไม่พบว่ามีปลาในธรรมชาติตาย ซึ่งสภาพน้ำโดยทั่วไปของวันนี้ยังคงมีสภาพหยุดนิ่ง แต่น้ำมีความใสมากขึ้น และยังไม่พบว่ามีการตายของปลาในกระชังและปลาในธรรมชาติ

“จากข้อมูลดังกล่าว สันนิษฐานเบื้องต้นของสาเหตุปลาในกระชังตาย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากในช่วงกลางวันมีแดดจัด และในช่วงเย็นมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการพัดพาตะกอนลงสู่แม่น้ำ เกิดความสกปรกเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าออกซิเจนต่ำลง และตะกอนเข้าไปติดที่เหงือกปลา ส่งผลให้ปลาตายได้ ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ได้เก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป และ คพ.เสนอแนะให้มีการเพิ่มการระบายน้ำจากบริเวณต้นแม่น้ำมากขึ้น เพื่อเพิ่มออกซิเจนกรณีที่พบว่าน้ำหยุดนิ่งไม่ไหลเวียน หรือปลามีการลอยหัวโดยเฉพาะในช่วงก่อนสว่าง” นายจตุพร กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน