โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน เปิดอาคารหลังใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บางปะกง “บวรวิทยายน” เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่และห้องสมุดหลังใหม่ของ ร.ร.เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา