รพ.สิชล สนับสนุนออกหน่วยตรวจสุขภาพ มทร.ศรีวิชัย ขนอม อำนวยความสะดวกความคุ้มค่า และเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)     ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์   โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565 ให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยมีผู้แสดงความประสงค์เข้ารับการตรวจ จำนวน 235 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับ โรงพยาบาลสิชล ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพตามรายการเบื้องต้น เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมัน เอ็กซเรย์ ตรวจสุขภาพทั่วไป เป็นต้น พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ตามที่หน่วยงานมีความประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกความคุ้มค่า และเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วแก่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจแก่ผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจมีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยไม่ชัดเจน ถือว่าเป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรคหรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะทำให้สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความรุนแรงของโรคหรือความพิการที่อาจเกิดขึ้นในบางโรคที่จะเกิดขึ้นจากโรคนั้นได้ตลอดจนสามารถทำให้สามารถรักษาได้ตั้งแต่อาการยังไม่มาก สามารถทำได้ทุกท่าน และยังมีประโยชน์ต่อการประเมินสุขภาพต่อไป


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354