ที่ปรึกษา รมว.อุตสาหกรรม เยือน ม.แม่โจ้ หารือความร่วมมือนำร่องศูนย์แปรรูปกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นกลาง

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทีมงานโครงการ ให้การต้อนรับ นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือการร่วมดำเนินโครงการนำร่องศูนย์แปรรูปพืชกัญชงให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นกลางสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมรายย่อย ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูป กัญชง ผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ไทย โดยได้ประสานกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีองค์ความรู้ในแต่ละด้านในการร่วมกันดำเนินงาน โดยหารือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อการร่วมดำเนินการในส่วนงานกระบวนการแปรรูปกัญชงที่ปลูกเพื่อเอาเส้นใย และกระบวนการแปรรูปกัญชงที่ปลูกเพื่อเอาเมล็ด โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดำเนินการโครงการนำร่องศูนย์แปรรูปพืชกัญชงให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นกลางสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมรายย่อย ให้เกิดเป็นรูปธรรม

จากนั้น คณะที่ปรึกษา รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรับฟังสรุปการผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ชมพื้นที่การปลูกกัญชงกลางแจ้ง การปลูกในโรงเรือน และการแปรรูปช่อดอกกัญชงเบื้องต้น (การลดความชื้น) ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นอีกโครงการของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการเพื่อเตรียมต่อยอดในทางอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354