ผังเมือง สถาปัตย์ จับมือชุมชนบางกล่ำ ทำผังภูมินิเวศน์ร่วมกับระบบสารสนเทศเทคโนโลยีภูมิศาสตร์

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการประชุมชี้แจ้งการดำเนินงานแก่กลุ่มเป้าหมายและประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การบูรณาการการจัดทำผังภูมินิเวศน์ร่วมกับระบบสารสนเทศเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนคลองบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร. ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม เป็นหัวหน้าโครงการร่วมกับ อาจารย์มงคล    ชนินทรสงขลา อาจารย์ศิวกร พิเศษนิธิโชติ อาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก และคณะ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผู้นำชุมชนบางกล่ำ และคนในชุมชน นักศึกษาหลักสูตรการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการ ณ วัดชลธารวาส อำเภอบางกล่ำ เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ สร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน ภายใต้การบูรณาการผังภูมินิเวศน์ฯ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354