“ดินคุณตา” ดินดี แห่งเมืองย่าโม สร้างยอดขาย 6 หลัก/เดือน

หลายคนคงเคยได้ยินกับคําพูดที่ว่า “พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ถ้าไม่เกิดวิกฤตก็คงไม่มีโอกาส” กันมามากพอสมควรแล้ว ครั้งนี้ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน จะขอนําเสนอหญิงแกร่ง และถือเป็นบุคคลตัวอย่างอีกหนึ่งท่าน ที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างน่าภาคภูมิใจ จากที่เคยมีหนี้สินหลักล้าน ชีวิตพลิกกลับมามั่งคั่งอีกครั้งจากการขายดิน ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ดินคุณตา” จนปลดหนี้หลักล้านได้ และไม่เพียงแค่ปลดหนี้ได้ แต่เธอคนนี้สามารถรวยได้จากการขายดิน

คุณปุณยภัสร์ จิราเมธาฐิติโชติ หรือ พี่นุ่น

คุณปุณยภัสร์ จิราเมธาฐิติโชติ หรือ พี่นุ่น อยู่บ้านเลขที่ 89/1 หมู่ที่ 7 บ้านตะโก ตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผู้พลิกวิกฤตล้มเหลวจากการทําธุรกิจส่วนตัว สู่การพัฒนา ต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมของครอบครัว จนสามารถปลดหนี้ และกลับมายืนได้อย่างมั่นคงอีกครั้งด้วยอาชีพขายดิน “ขายดินก็รวยได้”

ดินคุณตา” ดินพร้อมปลูกคุณภาพ

พี่นุ่น เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่จะมาทําธุรกิจดินถุงปลูกต้นไม้ ตนทําธุรกิจส่วนตัวมาก่อนแล้วเกิดปัญหาการขาดทุนเป็นจํานวนเงินสูงกว่า 4-5 ล้านบาท กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ต้องมานั่งปรึกษากับคุณพ่อ คือ คุณตาทวน สกุลรัตนาพันธุ์ เจ้าของที่มาของดินคุณตาในปัจจุบันนี้ว่า จะไปทางไหนกันต่อดี และด้วยความที่คุณพ่อมีพื้นฐานอาชีพเดิมเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว ประกอบกับเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย จึงค่อนข้างจะมีองค์ความรู้หลากหลาย ท่านจึงแนะนําให้ทดลองทําดินถุงพร้อมปลูก ด้วยมุมมองที่ว่าอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม จะเป็นอะไรที่ยั่งยืนและเป็นทางรอด และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น หันมานิยมปลูกผักกินเอง โดยที่ไม่ต้องไปมองตัวอย่างที่ไหนไกล เพราะขนาดที่บ้านตนเองยังมีแปลงผักที่ปลูกไว้กินเอง และถือเป็นการทดลองดินที่จะทำขายไปในตัวว่า ปลูกแล้วผลออกมาเป็นเช่นไร ก็ปรากฏว่าผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม แถมยังได้ผักออกมามีคุณภาพอีกด้วย

รีวิวแปลงปลูกผักสลัดของลูกค้าที่ซื้อดินคุณตาไปปลูก ผักขึ้นสวยงาม
ดินคุณตา” ดินพร้อมปลูกคุณภาพ 

“ดินคุณตา” ดินปลูกต้นไม้ชีวภาพแร่ธาตุสูง
ปลูกได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ พืชสวน

หลังจากที่มีแนวทางที่จะไปต่อ พี่นุ่น เล่าว่า เริ่มลงมือทําโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์การเป็นเกษตรกรของคุณพ่อเข้ามาช่วย ด้วยการทดลองปรับปรุงสูตรกันเอง จนได้ดินถุงพร้อมปลูกที่มีคุณภาพแร่ธาตุสูงออกมา เริ่มขายครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ ในปี 2563 นับเป็นเวลากว่า 2 ปี ที่ได้อยู่กับธุรกิจการขายดิน ซึ่งได้รับผลตอบรับดีมาโดยตลอด ด้วยความใส่ใจของคุณพ่อที่พยายามใช้วัตถุดิบปรุงดินจากหลายๆ จังหวัด ส่วนผสมของดินจึงมีแร่ธาตุสูง มีค่า pH 6.5 ซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุดในดินเพื่อการเพาะปลูกต้นไม้ จนทําให้ลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ำ จนเกิดเป็นรายได้แบบดีวันดีคืน และยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

 

“ดินถุงคุณตา” มีทั้งหมด 2 สูตร
คือสูตรชีวภาพ และสูตรใบก้ามปู

เจ้าของบอกว่า ดินคุณตา มีขายด้วยกันทั้งหมด 2 สูตร มีจุดเด่นที่ใช้หน้าดินบึงที่มาของตะกอนซากพืชซากสัตว์ หรือที่เรียกว่า ฮิวมัส มีส่วนผสมของขี้วัวเยอะ ใส่แบบไม่หวง ผสมให้ในสัดส่วนที่เหมาะสม และหมักด้วยอีเอ็ม เพื่อส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี และปรับสภาพได้ดีกว่าการใช้ดินร่วนทรายแบบปกติ เพราะพืชจะงอกได้ดีกับดินเหนียวที่มีความโปร่ง ซึ่งดินคุณตาก็จะมีตัวที่ทําให้ดินโปร่ง คือ ขุยมะพร้าว แกลบดํา ขี้วัว อีเอ็มเป็นตัวประสานทําให้มีไนโตรเจน ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น ทําให้เวลานําไปปลูกดินไม่เสื่อมคุณภาพง่าย

ขุยมะพร้าวอัดก้อน แบรนด์ “โคโค่แพลน” ใช้ง่าย เพาะปลูกอะไรก็งาม

ดินคุณตา มี 2 สูตร

  1. สูตรชีวภาพ มีส่วนผสมดังนี้

– หน้าดินบึง

– ดินร่วนนา

– ปุ๋ยคอกออร์แกนิก

– แกลบดําา

– น้ำหมักชีวภาพ

– ขุยมะพร้าว

โดยสูตรชีวภาพนี้เป็นสูตรที่เหมาะกับการนํามาปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และพืชผักสวนครัว นําไปปลูกผักแล้วไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม ใช้ดินแทนปุ๋ยได้เลย สมมุติว่ามีพื้นที่ 2×4 เมตร จะใช้ดินประมาณ 20-30 ถุง น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม ต่อ 1 ถุง ราคาถุงละ 8-9 บาท ลูกค้าที่เคยซื้อไปใช้แล้วบอกดี 2 วันแทงยอด หรือบางกรณีต้นเหลือง ก็สามารถนําดินตัวนี้ไปโรยบํารุงแทนปุ๋ย แล้วรดน้ำ เดี๋ยวยอดใหม่จะแทงออกมา เพราะว่าในส่วนผสมของดินมีแร่ธาตุอยู่แล้ว

  1. สูตรผสมใบก้ามปู ส่วนผสมเหมือนสูตรเดิม เพียงแต่เพิ่มใบก้ามปูลงไป โดยใบก้ามปูจะไปตรึงไนโตรเจนมากกว่าพืชตระกูลถั่ว 2 เท่า จึงนิยมใช้กับพืชต้นใหญ่ หรือพืชที่ให้ผล ราคาขายเท่ากัน เพราะอยากให้เกษตรกรได้ใช้ดินที่มีคุณภาพ ประสบผลสําเร็จในการปลูก เจริญเติบโต และดูดซับน้ำได้ดี ได้ดินดีอัตราการรอดก็สูง สามารถปลูกพืชขึ้นได้อย่างที่ใจหวัง เป็นการตอบสนองตอบโจทย์ลูกค้าไปในตัว หรือถ้าหากเกษตรกรท่านใดต้องการใช้ดินในปริมาณมาก ที่ร้านก็มีขายในราคาตันละ 1,300-1,400 บาท สามารถเลือกซื้อได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

 

ขุยมะพร้าวอัดก้อน แบรนด์ “โคโค่แพลน”
ธุรกิจต่อยอด สร้างรายได้ไม่ธรรมดา

รีวิวแปลงปลูกผักสลัดของลูกค้าที่ซื้อดินคุณตาไปปลูก ผักขึ้นสวยงาม

พี่นุ่น บอกว่า สําหรับขุยมะพร้าวอัดก้อน แบรนด์ “โคโค่แพลน” เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางดินคุณตาได้พัฒนาต่อยอดขึ้นมา เป็นขุยมะพร้าวแบบสั้น ยาว และผง ผสมอย่างลงตัว เก็บความชุ่มชื้น และระบายน้ำได้ดี สะดวกในการใช้งาน เพียงแค่แช่น้ำปริมาณ 2 ลิตร ขุยมะพร้าวจะขยายตัว 6 เท่าตัว ปราศจากเชื้อราและแมลง ใช้เพาะเมล็ด เพาะกล้าแทนดิน หรือผสมเป็นวัสดุปลูกได้ทันที ขนส่งง่าย ขายในราคาก้อนละ 15 บาท

ดินคุณตา สูตรผสมใบก้ามปู ถุงสีแดง

วิธีการใช้

  1. แกะพลาสติกที่ห่อหุ้มก้อนขุยมะพร้าวออก
  2. แช่ในน้ำสะอาดปริมาณ 2 ลิตร รอจนขุยมะพร้าวขยายตัวออกมาได้เต็มที่
  3. จากนั้นนําไปเป็นวัสดุเพาะปลูกพืชได้ตามต้องการ โดยขุยมะพร้าวอัดก้อนตัวนี้จะเหมาะกับการนํามาเพาะต้นกล้าที่มีรากอ่อนไหวอย่างเช่น กัญชา เป็นต้น

อาชีพขายดินก็รวยได้

ออเดอร์ล้น คนงานขยันขันแข็ง รีบช่วยกันกรอกดินใส่ถุงส่งลูกค้า
ดินคุณตา จัดส่งอย่างมีคุณภาพ ถึงมือลูกค้าแน่นอน

“ต้องบอกก่อนว่า ตอนเริ่มต้นทําดินขายยังไม่ได้คํานึงถึงกําไรสักเท่าไร แต่มองว่าเป็นรายได้ระยะยาว เป็นความยั่งยืนของอาชีพมากกว่า เพราะในอนาคตเกษตรกรรมจะเป็นอะไรที่กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง ยกตัวอย่าง เหตุการณ์ โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทุกคนต้องหยุดอยู่บ้าน และถ้าทุกคนมีผักไว้กินเอง เพื่อลดการจับจ่ายในสถานการณ์ที่รายได้ลดลงจะดีแค่ไหน ตรงนี้ถือเป็นจุดประสงค์แรกที่คิดที่จะทําดินขาย แต่เมื่อทําไปสักพัก จึงรู้ว่าอาชีพขายดินนอกจากจะสร้างอาชีพที่มั่นคงแล้ว ยังสามารถทําให้รวยได้อีกด้วย เพราะทุกวันนี้ดินคุณตาสร้างยอดขายได้หลักแสนบาทต่อเดือน ลูกค้ามาจากทั่วประเทศ มีกรุงเทพฯ และจังหวัดทางภาคอีสานเป็นลูกค้าหลัก สามารถจัดส่งให้ได้ทั่วทุกพื้นที่ แต่ต้องมียอดสั่งขั้นต่ำ 200 ถุงขึ้นไป คิดค่าส่งตามระยะทางจริง หรือหากใครสะดวกมารับเองที่ร้านก็มาได้ หรือสั่งออนไลน์ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ดินคุณตา เมืองย่าโม และเว็บไซต์ดินคุณตาก็ได้เช่นกัน” พี่นุ่น กล่าวทิ้งท้าย

ดินคุณตา จัดส่งอย่างมีคุณภาพ ถึงมือลูกค้าแน่นอน
ดินคุณตา สูตรชีวภาพ ถุงสีเขียว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจดินคุณตา สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 061-787-9236, 098-176-3782 หรือติดต่อได้ที่เฟซบุ๊ก : ดินคุณตา เมืองย่าโม

 


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354