สยามคูโบต้า ดึงพลังเยาวชน สร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่ KUBOTA Smart Farmer Camp ปี 8

นายพิษณุ มิลินทานุช

การทำเกษตรยุคใหม่หรือ Smart Farming ถือได้ว่าเป็นเทรนด์ของทั่วโลกในขณะนี้ สิ่งสำคัญต้องเริ่มปลูกฝังทัศนคติที่ดีตั้งแต่เยาวชน เพราะเยาวชนเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา และสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรในอนาคต ด้วยเหตุนี้โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้เดินทางต่อเนื่องมายังปีที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติ และแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจและเห็นคุณค่าในอาชีพด้านการเกษตร รวมถึงสร้างเมล็ดพันธุ์เกษตรกรยุคใหม่ที่ดีในอนาคตผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตร และต่อยอดสู่ธุรกิจการเกษตร ตลอดจนเป็นการปลูกฝังและเปิดโลกกว้างให้เยาวชนรุ่นใหม่พร้อมก้าวสู่เป็น Smart Farmer ที่มีศักยภาพ สอดรับนโยบายของประเทศไทยที่มุ่งพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้เดินหน้าสู่การเป็น Smart Farming อย่างเต็มรูปแบบ

smart farmer camp

นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ เปิดเผยว่า กิจกรรม KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Fun Time Farm Tech” โดยคัดเลือกน้องๆ 100 คน จากผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมกว่า 700 คน ในคณะเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ มาใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกัน 4 วัน 3 คืน ที่จังหวัดชลบุรี และคูโบต้าฟาร์ม ซึ่งน้องๆ ได้สัมผัสนวัตกรรมการเกษตรครบวงจรภายในคูโบฟาร์ม เรียนรู้และได้ลงมือทำจริงในการใช้นวัตกรรม Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรผ่านการเข้าฐานทั้ง 5 โซน ได้แก่ 1. ฐานเกษตรแม่นยำและพืชหลังนา ที่ให้น้องๆ ได้ทำถาดเพาะกล้าข้าว ลองใช้รถดำนาและฝึกบังคับโดรน 2. ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ เรียนรู้การจัดสรรพื้นที่โดยนำ IoT เข้ามาใช้ พร้อมกับการทำปุ๋ยหมักสูตรแม่โจ้ 3. ฐานเกษตรพืชสวน ทดลองขับรถปลูกผัก ฝึกใช้เครื่องวัดความหวานของผลไม้ 4. ฐานเกษตรพืชไร่สมัยใหม่ เรียนรู้และทดลองขับแทรกเตอร์ที่ติดอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องปลูกอ้อย ตลอดจนวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดการเผาหลังการเก็บเกี่ยว และ 5. ฐานนวัตกรรมการเกษตร ที่น้องๆ ได้ทดลองขับเครื่องจักรกลการเกษตรหลากหลายประเภท อาทิ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถขุด

smart farmer camp

นอกจากความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรแล้ว สยามคูโบต้า ยังเน้นการทำอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไอเดียธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้ โดยน้องๆ ได้ร่วมรับฟังความรู้และเคล็ดลับดีๆ จากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ จันทร์เรือง เจ้าของจันทร์เรืองฟาร์ม วิศวกรเคมีที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรสืบทอดสวนผลไม้ของครอบครัว ซึ่งยกระดับการทำเกษตรยุค 5G ด้วยเทคโนโลยี IoT ผ่านการควบคุมระบบด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว นายวิภู เลิศสุรพิบูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Meat Avatar ที่มาเล่าถึงนวัตกรรมและอนาคตของเนื้อสัตว์จำแลงที่ผลิตจากพืชหรือตลาด Plant-based meat ที่กำลังมาแรงในยุคนี้ ไปจนถึง เภสัชกรหญิง โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ หรือ พี่โซอี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การทำตลาดดิจิทัล ที่มาบอกเล่าเคล็ดลับให้น้องๆ ฟังอีกด้วย

smart farmer camp

“KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่ได้ใช้พื้นที่กว่า 220 ไร่ ของคูโบต้าฟาร์ม ฟาร์มที่เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้า ให้น้องๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่สามารถนำมาปรับใช้กับการทำการเกษตรให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ที่ผ่านมาเราได้เห็นน้องๆ รุ่นก่อนๆ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรหรือนำความรู้ที่มีกลับมาพัฒนาการเกษตรในพื้นที่บ้านเกิดของตนเอง โครงการนี้จึงเหมือนการสร้างประสบการณ์ที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดบนเส้นทางด้านการเกษตร ผนวกกับศักยภาพด้านเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ที่มีอยู่ในตัวของน้องๆ ทุกคน มาร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์ Smart Famer ที่ดีและแข็งแรงให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับสังคมเกษตรกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นายพิษณุ กล่าว

smart farmer camp

นางสาวณัฐณิชา หนูจันทึก หรือ อ้อนแอ้น อายุ 20 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 เล่าว่า จากการได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เห็นเกษตรในมิติและมุมมองที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมองจากเพื่อนๆ ที่มาจากหลายๆ คณะ เช่น เพื่อนที่เรียนคณะวิศวศาสตร์ จะมองว่าเครื่องจักรกลมีการทำงาน และจัดการอย่างไร แต่เพื่อนที่เรียนคณะเกษตรศาสตร์จะมองอีกอย่าง ซึ่งในความคิดของหนูมองว่านวัตกรรมทางการเกษตรเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยทำให้เกษตรกรสามารถทำงานได้ง่ายและสบายขึ้น มีแรงและเวลาเหลือในการไปต่อยอดด้านอื่น

smart farmer camp

นายก้องภพ ชัยชนะชูวงศ์ หรือ ก้องภพ อายุ 20 ปี คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 3 เล่าว่า ที่บ้านปลูกยางพาราและทำสวนการเกษตรแบบผสมผสานอยู่แล้ว เมื่อเห็นกิจกรรมนี้เปิดรับสมัครจึงรู้สึกสนใจมาก ซึ่งเมื่อได้มาร่วมกิจกรรมก็ตรงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ เพราะได้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สยามคูโบต้ามีอยู่และนำเข้ามาเพิ่ม การเก็บข้อมูลจากระบบ AI วิธีและระบบการจัดการพื้นที่ การโปรโมทสินค้า ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับสวนของตนเองอย่างแน่นอน โดยตั้งเป้าหมายการจัดการให้เป็นสวนครบวงจร มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต พร้อมกับเปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้อีกด้วย

smart farmer camp

กิจกรรม KUBOTA Smart Farmer Camp ที่สยามคูโบต้าได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนั้น ได้สร้างเมล็ดพันธุ์และบ่มเพาะต้นกล้า Smart Famer ให้เติบโตอย่างงดงาม และนี่เป็นสิ่งที่สยามคูโบต้ามุ่งหวังตอบแทนสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้มั่นคงอย่างยั่งยืน


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354