กรมประมง…ปล่อยสัตว์น้ำกว่า 2 ล้านตัว ฟื้นฟูและคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงให้แม่น้ำปราณบุรี

ณ แม่น้ำปราณบุรี (บริเวณที่สาธารณประโยชน์ ๒๔ ไร่) ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมประมงจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 2 ล้านตัว ภายใต้โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาด้านการประมงในแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565 เพื่อเร่งฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมให้เกษตรกรชาวประมง และชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน โดยในโอกาสนี้ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นผู้กล่าวรายงานและ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า “แม่น้ำปราณบุรี” เป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรประมงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้กรมประมงและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนดให้เป็นแหล่งน้ำเป้าหมายในการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทุกมิติ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ โดยให้มีผลผลิตเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมลดอุปสรรคและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวประมง

กรมประมงจึงได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา (ด้านการประมง) ในแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อเร่งฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำ

โดยเพิ่มผลผลิตให้มีเพียงพอต่อความต้องการบริโภค สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรชาวประมงในพื้นที่ พร้อมใช้มาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำ โดยนำหลัก 3 ป. คือ ป้อง ปราม ปราบ มาร่วมบูรณาการกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้ทรัพยากรกลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กรมประมงได้ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรี จำนวนถึง 2 ล้านตัว ประกอบด้วย กุ้งทะเล 1,200,000 ตัว ปลากะพงขาว 90,000 ตัว ปลากินพืชน้ำจืด 700,000 ตัว และปูม้า 10,000 ตัว โดยพันธุ์สัตว์น้ำส่วนหนึ่งได้มอบให้กับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่อำเภอปราณบุรี อำเภอหัวหิน และกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำปราณบุรี รวม 17 ชุมชน สำหรับนำไปปล่อย ในแม่น้ำปราณบุรีในจุดอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ นิทรรศการให้ความรู้ด้านการประมงและการเกษตรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปากแม่น้ำปราณบุรี และคลินิกชาวประมงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ได้แก่ คลินิกกรมเจ้าท่า คลินิกกรมการจัดหางาน คลินิกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้คำปรึกษาแก่ชาวประมง นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ประมง Fisherman shop @ Prachuap Khiri Khan ซึ่งเชื่อมโยงตลาด กับ  Fisherman shop @ Ratchaburi

อธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว จะสามารถช่วยส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำปราณบุรีเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และคืนความอุดมสมบูรณ์กลับมาในระยะยาวได้เป็นอย่างดี  อีกทั้ง ยังสามารถเพิ่มรายได้และทำให้เกษตรกรชาวประมงมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป”


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354