BSI มอบใบประกาศนียบัตรรับรอง CPF Food Standard นำร่อง “Korat Model” สร้างมาตรฐานอาหารเดียวทั่วโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง CPF Food Standard ภายใต้ชื่อ PS 7818 : 2018 และ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และการผลิตอาหารยั่งยืน ตลอดกระบวนการผลิตแบบครบวงจร นำร่องธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราช (Korat Model) เพื่อส่งมอบคุณค่าอาหาร ด้วยมาตรฐานอาหารเดียวทั่วโลก

ดร. สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านประกันคุณภาพกลาง ซีพีเอฟ รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ หรือ CPF Food Standard ภายใต้ชื่อ PS 7818 : 2018 และ ISO 9001: 2015 จาก มร.ทอดด์ เรดวู๊ด ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านซัพพลายเชนอาหารและค้าปลีกระดับโลก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Institution: BSI) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร BSI และ ซีพีเอฟ ณ อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม

ซีพีเอฟ ร่วมมือกับ BSI สร้างมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard) มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวทั่วโลก (One Standard for All) สร้างความมั่นใจในการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ครอบคลุมธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) และธุรกิจอาหาร (Food) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค

สำหรับมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ เป็นการบูรณาการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย CODEX, ISO 9001, ISO 22000 รวมถึงกฎระเบียบภายในและต่างประเทศ ตลอดจนมาตรฐานลูกค้า เช่น มาตรฐานความปลอดภัยอาหารของสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งอังกฤษ (British Retail Consortium : BRC) การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (Good Hygiene Practices) ระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีกสำหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออก

ดร. สมหมาย กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ ในธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราช (Korat Model) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ โรงงานชำแหละและโรงงานอาหารแปรรูป ที่สอดคล้องตามโมเดลธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราช ยังได้รับใบประกาศนียบัตรระบบบริหารคุณภาพ หรือ ISO 9001 : 2015 ควบคู่กันกับมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ ตอกย้ำการบริหารงานที่เป็นสากล

“การได้รับมอบใบประกาศนียบัตรจาก BSI เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานอาหาร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน สร้างหลักประกันมาตรฐานเดียวในการผลิตอาหารของบริษัทฯ ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายนำ “Korat Model” ไปขยายผลในธุรกิจไก่เนื้อและธุรกิจเป็ดเนื้อครบวงจร และธุรกิจอาหารสำเร็จรูป รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต” ดร.      สมหมาย กล่าว

ด้าน มร. ทอดด์ เรดวู๊ด ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านซัพพลายเชนอาหารและค้าปลีกระดับโลก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ หรือ BSI กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมในการก้าวผ่านและประสบความสำเร็จด้านระบบการบริหารงานที่สอดคล้องตามมาตรฐาน CPF Food Standard ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้บริโภคให้ความไว้วางใจและมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารและคำนึงถึงความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

“การได้รับรองมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ และ ISO 9001 ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่เป็นเลิศและการทำงานภายใต้การจัดการที่ดี มั่นใจว่าซีพีเอฟจะเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถือในระดับสากล ทาง BSI ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และขอแสดงความยินดีในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” มร.ทอดด์ เรดวู๊ด กล่าว


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354