กลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วย วิสาหกิจชุมชนชื่อดังของชุมพร

หากเอ่ยชื่อ “กลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วย” ชาวชุมพรหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ย้ายภูมิลำเนาจากภาคอีสานเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และยังเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับการทอผ้าไหม จนได้รับรางวัลต่างๆ มาแล้วมากมาย

คุณทองดี ศิริ

วิสาหกิจกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วย ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 12 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ห่างจากถนนสายเอเชีย 41 บริเวณสามแยกเขาปีบ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ประมาณ 13 กิโลเมตร

คุณอนัน รามพันธุ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย คุณสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชุมพร คุณทวีลาภ การะเกด ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคม (ทปษ.) จังหวัดชุมพร พร้อมทีมงาน ร่วมกันลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเยี่ยมชมการทอผ้าไหมของกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วย โดยได้พบกับ คุณนิตยา ภิญโย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านป่ากล้วย ตำบลนาสัก คุณทองดี ศิริ ประธานวิสาหกิจกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วย และสมาชิกกลุ่มที่ร่วมกันให้การต้อนรับ

คุณนิตยา ภิญโย

คุณทองดี เปิดเผยว่า ชาวบ้านป่ากล้วยซึ่งมีประมาณ 150 ครอบครัว หรือประมาณ 500 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดนครราชสีมา เมื่อประมาณปี 2523 เพื่อประกอบอาชีพปลูกกาแฟในตำบลนาสัก อำเภอสวี โดยทุกคนได้นำความรู้เกี่ยวกับ “การทอผ้าไหมสาวมือด้วยกี่กระตุก” ติดตัวมาด้วย โดยเริ่มแรกนั้นเป็นการทอผ้าไหมเพื่อใช้กันเองภายในครอบครัว จากนั้นจึงร่วมกันตั้ง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วย” ขึ้นมา ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ 30 คน ลายผ้าที่ทอส่วนใหญ่เป็น ลายพันธุ์พฤกษา ลายดอกพุทธรักษา ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพร ลายโคมห้า ลายดอกกาแฟชุมพร ลายนกนางแอ่น ลายขอ ลายขอวน ลายขิด ลายดั้งเดิมที่มีอายุกว่า 100 ปี ลายเขี้ยวยักษ์ ฯลฯ

“ส่วนสีที่ใช้ย้อมผ้ามีทั้งสีเคมีและสีธรรมชาติ หากผ้าย้อมด้วยสีเคมีจะขายราคาผืนละ 2,500 บาท แต่ถ้าเป็นผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติคือสีจากเปลือกไม้ เช่น เปลือกมะกอก ใบกาแฟ ฝักคูน ราคาจะอยู่ที่ผืนละ 3,500 บาท” คุณทองดี กล่าว

ส่วนคุณนิตยา กล่าวว่า ไหมที่นำมาใช้ในการทอผ้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วยเป็นไหมที่ได้รับการสนับสนุนจาก “ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชุมพร” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และที่ผ่านมาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วยเคยนำผ้าไหมทอมือส่งเข้าร่วมประกวดในงานต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ จนได้รับรางวัลต่างๆ มาแล้วมากมาย จนทำให้มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในอำเภอสวี เช่น คลองหินดำ หรือแกรนด์แคนยอนชุมพร ดอยตาปัง ลานหินตั้งชุมพร แล้วต้องแวะเข้ามาเลือกซื้อผ้าไหมทอมือของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วยอยู่เสมอๆ

“ผู้ที่สนใจจะเข้ามาเยี่ยมชมการทอผ้าไหมหรือเลือกซื้อผ้าไหมทอมือของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วย หรือต้องการสั่งทอผ้าไหมเป็นลวดลายที่ตนเองต้องการก็สามารถสั่งได้เช่นกัน โดยติดต่อล่วงหน้าได้ที่ตนเองคือ คุณนิตยา ภิญโย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านป่ากล้วย ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โทร. 063-079-4495 หรือที่ คุณทองดี ศิริ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วย โทร. 065-381-0114 หรือที่ Facebook Fan Page วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วย” คุณนิตยา กล่าว

คุณนิตยาและคุณทองดี ยังร่วมกันกล่าวว่า ผ้าไหมทอมือทุกผืนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วย ขอรับรองว่าเป็นผ้าที่ทำด้วยมือและทอด้วยใจ เพราะใช้เวลาในการทอแค่เดือนละ 1 ผืนเท่านั้น ซึ่งขณะนี้มีเด็กๆ รุ่นใหม่ซึ่งเป็นลูกๆ หลานๆ ของสมาชิก สนใจที่จะสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการทอผ้าไหมแล้ว

“ผ้าไหมทอมือด้วยกี่กระตุก” ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วย ถือเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดชุมพร ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยเฉพาะศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชุมพร เป็นอย่างดี หากใครที่ชื่นชอบผ้าไหมทอมือแล้วมีโอกาสเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพร ต้องหาเวลาเข้าไปเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วยให้ได้