ม.มหิดล มอบอนาคตให้เด็กในชุมชนได้รู้หนังสือด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา

พื้นที่จังหวัดนครปฐม “วัดสุวรรณาราม” เป็นปูชนียสถานที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการขุดคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อเป็นเส้นทางสู่องค์พระปฐมเจดีย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 หรือเมื่อ 160 ปีที่ผ่านมาโดยมี “โรงเรียนวัดสุวรรณาราม” อยู่ภายในพัทธสีมา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับแกนนำชาวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จัดทำแผนที่วัฒนธรรม และเตรียมปั้น “ยุวมัคคุเทศก์” เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่โรงเรียนวัดสุวรรณาราม ซึ่งอยู่ใกล้จุดลงเรือเที่ยวชมคลองมหาสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิลักษณ์ กล่าวว่า ในการเตรียมพร้อม “ยุวมัคคุเทศก์” เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับการท่องเที่ยวของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จำเป็นต้องขจัดความไม่รู้หนังสือ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเสียก่อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ จึงได้ร่วมกับ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม เตรียมจัดสร้าง “ห้องสมุดรักการอ่าน” แต่จากการสำรวจพื้นที่พบปัญหาครูภาษาไทยขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการรู้หนังสือ

จึงเกิดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา โดย สาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะฯ ได้ร่วมออกแบบสื่อการสอน และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม

อาจารย์ ดร. พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้กล่าวอธิบายเพิ่มเติมถึงนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนดังกล่าวว่า เป็นการออกแบบสื่อการสอนร่วมกับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวัดสุวรรณารามเพื่อฝึกการเรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญจากสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว

ตัวอย่างเช่น สอนให้เด็กๆ ได้รู้จัก “บ้านศาลาดิน” ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์โดยการพาเด็กไปเที่ยว แล้วให้ลองฝึกแต่งประโยคเพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

เนื่องจากครูมีจำกัด จึงได้เน้นให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งนอกจากการเรียนรู้คำศัพท์แล้ว ยังได้สอดแทรกความรู้ในเรื่องอื่นๆ เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ฯลฯ ร่วมด้วย เช่น ในการสอนให้รู้จักคำศัพท์ “ก๋วยเตี๋ยว” นอกจากการบอกเล่าถึงความหมายและที่มาแล้ว อาจให้ความรู้เรื่องโภชนาการร่วมด้วย

จึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแสดงไอเดียคิดเกมและกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อการเรียนรู้คำศัพท์อย่างเต็มที่ อาทิ เกมฝึกเล่าภาพจากเพื่อน และกิจกรรมการเต้น Cover Dance สอนคำศัพท์จากเกม ที่นำมาซึ่งความสนุกสนานเพลิดเพลินและความประทับใจเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ที่มอบให้

สำหรับก้าวต่อไปที่จะได้มีการจัดตั้ง “ห้องสมุดรักการอ่าน” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนวัดสุวรรณารามนั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือเพื่อเตรียมจัดหาหนังสือที่มีคุณค่า และมีเนื้อหาที่จำเป็นต่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน ซึ่งหากผู้สนใจจะร่วมบริจาคหนังสือสามารถติดต่อได้ที่ www.la.mahidol.ac.th Facebook : Mahidol University, Faculty of Liberal Arts

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354