สศท.2 เผย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย ตัวอย่างกลุ่มเข้มแข็ง ผลิต-แปรรูป ไก่ดำ สินค้าอัตลักษณ์โดดเด่น เมืองพิษณุโลก

นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการเกษตรที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สศท.2 ได้เน้นการขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ คือ “ไก่ดำ” หนึ่งในสินค้าเกษตรอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด โดยหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงไก่ดำเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก

สศท.2 ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตไก่ดำ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเชิงหวาย ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการผลิต  มีการบริหารงานและการเติบโตของธุรกิจที่ดี โดยดำเนินการผลิต แปรรูป และจำหน่ายครบวงจร ในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เริ่มดำเนินการปี 2559 นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เมื่อปี 2560 และโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในปี 2565 รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่ดำให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 30 ราย มีไก่ดำจำนวน 24,000 ตัว (เฉลี่ย 800 ตัว/ครัวเรือน) โดยมี นายประเดิม เมืองมูล เป็นประธานกลุ่มและเป็นผู้บุกเบิกการเลี้ยงไก่ดำ

ด้านการดำเนินงานของกลุ่ม พบว่า ทางกลุ่มได้นำไก่ดำสายพันธุ์เคยู-ภูพาน ที่ศึกษาวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีลักษณะขนสีขาวทั้งตัวผู้และตัวเมีย หนังดำ เนื้อดำ   กระดูกดำ เลี้ยงง่าย โตไว และนิสัยไม่ก้าวร้าว มาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ โดยตัวผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักเฉลี่ย –3-3.5 กิโลกรัม ตัวเมียน้ำหนักเฉลี่ย 2.8-3 กิโลกรัม ซึ่งเกษตรกรจะเพาะพันธุ์โดยฟักไข่ด้วยตู้อบพลังงานไฟฟ้า การอนุบาล การเลี้ยงดูในกรงโดยแยกเป็นห้องๆ สำหรับแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์ และห้องขุนโดยเฉพาะ เป็นการเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อย จำนวนไก่ดำเฉลี่ย 500-800 ตัว/รุ่น/ฟาร์ม แต่ละรุ่นใช้เวลาเลี้ยง 50-100 วัน หรือประมาณ 3-7 รุ่น/ปี/ฟาร์ม โดยใช้วัสดุธรรมชาติสร้างโรงเรือนและวัตถุดิบอาหารสัตว์จะใช้พืชอาหารสัตว์ที่สามารถปลูกเองได้ เช่น ข้าวโพด กากถั่วเหลือง ปลาป่น ใบหม่อน ตะไคร้ หรือเรียกว่า การเลี้ยงไก่ดำอารมณ์ดี จะทำให้ไก่ดำไม่เครียด และทำให้ผลผลิตแบบธรรมชาติอาหารปลอดภัย ให้ผลผลิตไก่ดำ เฉลี่ย 650 ตัว/รุ่น/ฟาร์ม (น้ำหนักเฉลี่ย 0.9 กิโลกรัม/ตัว) ราคาที่เกษตรกรขายไก่ดำมีชีวิต ณ เดือนสิงหาคม 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 72 บาท/ตัว หรือ 80 บาท/กิโลกรัม สำหรับไข่ไก่สมาชิกจำหน่ายให้กับกลุ่มฯ เพื่อนำไปฟักเป็นลูกไก่ราคา 8 บาท/ฟอง และมูลไก่ ราคา 18 บาท/กระสอบ

ด้านการแปรรูปและการตลาด ทางกลุ่มสามารถผลิตไก่ดำได้ประมาณ 5-7 ตัน/เดือน โดยจะรับซื้อผลผลิตไก่ดำจากเกษตรกรสมาชิกเพื่อนำไปแปรรูป โดยผลผลิต ร้อยละ 80 นำไปแปรรูปแช่แข็งส่งจำหน่ายห้างสรรพสินค้า อาทิ สยามแม็คโคร ท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต ส่วนอีกร้อยละ 20 นำไปแปรรูปอาหารพร้อมรับประทานและผ่านการรับรองตามมาตรฐาน อย. อาทิ ไก่ดำตุ๋นยาจีน ซุปไก่ ซุปผง ไข่ขาวนึ่ง และบริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้ ด้านการวิจัยพัฒนาสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันการศึกษาได้ทำการศึกษาวิจัยการนำผลพลอยได้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ เลือดไก่ ขนไก่ และหนังไก่ ผลิตเป็นคอลลาเจนผง สบู่ และโลชั่น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลอง

หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ คุณประเดิม เมืองมูล โทร. 087-056-3967, Facebook : P.M ฟาร์มไก่ดำ KU ภูพาน เมืองพิษณุโลก ยินดีให้คำปรึกษา


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354