วว. ล้ำพัฒนาระบบและอุปกรณ์ใช้ตรวจวัดน้ำหนักรถไฟ & ติดตามตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าทางราง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ประสบผลสำเร็จพัฒนาระบบอุปกรณ์วัดน้ำหนักรถไฟแบบพลวัตร ที่สามารถตรวจวัดน้ำหนักรถไฟและน้ำหนักของตู้สินค้าได้ขณะแล่นบนราง และสามารถติดตามตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนนได้ โดยได้รับงบสนับสนุนการวิจัยจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund หรือ PGTF ภายใต้โปรแกรมการพัฒนาของสหประชาชาติ หรือ United Nations Development Programme, (UNDP) ตั้งเป้าติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้งานใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ระบุช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า เสริมความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าทางระบบรางและทางถนน ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติในอนาคต พร้อมต่อยอดการใช้จริงให้กับหน่วยงานรถไฟของประเทศไทย เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ส่งเสริมการผลิต local content ระบบรางให้แก่ผู้ประกอบการไทย ในด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการเดินรถขนส่งทางราง

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ในปัจจุบันให้บริการทดสอบสมรรถนะและรับรองความปลอดภัยชิ้นส่วนระบบราง ให้แก่โครงการก่อสร้างระบบรางในประเทศไทย และโครงการในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดย ศทร. ให้บริการทดสอบในด้านความแข็งแรง การสั่นสะเทือน ความล้า ความคงทน การกระแทก ฯลฯ และยังให้บริการที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบราง เช่น อุปกรณ์ในงานทาง ระบบห้ามล้อ แคร่ล้อ ชิ้นส่วนประกอบแคร่ล้อ ฯลฯ ทั้งนี้ ศทร. วว. ได้ริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีตรวจติดตามและเฝ้าระวังทางระบบรางเพื่อเสริมสมรรถนะงานซ่อมบำรุง จนประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา “ระบบและอุปกรณ์วัดน้ำหนักพลวัตรของล้อรถไฟ” หรือ TWD โดยเป็นงานระบบตรวจวัดน้ำหนักรถไฟแบบพลวัตร ซึ่งสามารถวัดน้ำหนักรถไฟและตู้สินค้าได้อย่างแม่นยำขณะแล่นบนราง และสามารถใช้ติดตามตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมต่อกับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางถนนได้อีกด้วย

โดยระบบนี้จะเสริมประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าทางระบบรางและทางถนน ส่งเสริมการผลิต local content ระบบรางให้แก่ผู้ประกอบการไทย ในด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการเดินรถขนส่งทางราง โดยเป็นเทคโนโลยีที่นักวิจัย ศทร. วว. พัฒนาขึ้นทั้งหมด  ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากกองทุน The Pérez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) จาก The United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าทางระบบราง โดยใช้เทคโนโลยีที่ผลิตและคิดค้นขึ้นใช้เองในประเทศ พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองได้ในอนาคต (self-reliance) ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโปรแกรมการพัฒนาของสหประชาชาติ (UNDP) ภายใต้กองทุน PGTF

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354