ปราจีนฯ ประชุมแก้ปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยด้านการเกษตร

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจงหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค บริเวณบรรจบแม่น้ำนครนายก ฝั่งขวาแม่น้ำปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ในครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นายชัยดิษฐ์ ค่ำอำนวย เกษตรอำเภอบ้านสร้าง และ นางสาวเกศราภรณ์ วัฒนสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์เพาะปลูกพืช สถานการณ์การรุกตัวของน้ำเค็มพร้อมมาตรการการแจ้งเตือนภัยการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำนครนายก ฝั่งขวาแม่น้ำปราจีนบุรี และพิจารณามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยด้านการเกษตรบริเวณบรรจบแม่น้ำนครนายก ฝั่งขวาแม่น้ำปราจีนบุรี


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354