“ก่อรักเจดีย์ทราย” สืบสานประเพณีวัฒนธรรม สร้างสามัคคีชุมชน รับตายายสารทเดือนสิบ เจดีย์ปะการัง วัดจัทน์ธาตุทาราม อำเภอขนอม

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม นำโดย นายณัฐพล ฟีสันเทียะ นายกสโมสรนักศึกษา ภายใต้การดูแลฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “ก่อรักเจดีย์ทราย” โดยมีนักศึกษาจาก 5 หลักสูตร (5 ทีม) ประกอบด้วย หลักสูตรวิชาการบัญชี, หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม, หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบดิจิทัล, หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมแข่งขัน ณ วัดจันทน์ธาตุทาราม (เจดีย์ปะการัง) ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายณัฐพล ฟีสันเทียะ นายกสโมสรนักศึกษา เปิดเผยว่า โครงการ “ก่อรักเจดีย์ทราย” หัวข้อ “ธรรมชาตินานา และวัดวาอาราม” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สัมผัสกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรมด้วยการปฏิบัติจริงในรูปแบบของการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ การเรียนรู้ถึงการทํางานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ประการสำคัญเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยผลงานที่ได้ร่วมสร้างสรรค์กันนั้นได้จัดไว้บริเวณโดยรอบพระอุโบสถ เป็นรูปเจดีย์ที่ล้อมรอบด้วยโลมาสีชมพูสัตว์ประจำอำเภอขนอม รูปเต่า แสดงถึงความยั่งยืน ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ไปจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นวันทำบุญรับตายาย สารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 และเมื่อเสร็จสิ้นนักศึกษาก็จะช่วยกันนำเอาทรายมาใช้ทำสาธารณประโยชน์ในวัดจันทน์ธาตุทารามต่อไป

ด้าน คุณครูแสง​อนันต์​ สมทรง คุณครูโรงเรียน​ท้องเนียนคณาภิบาล ในนามประธานคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กล่าวว่า ภูมิใจที่ได้ร่วมโครงการในครั้งนี้ เพราะในยุคปัจจุบัน (ยุคดิจิทัล) น้อยนักที่จะเกิดงานลักษณะนี้ในกลุ่มเยาวชน งานศิลปะนั้นคือการสร้างความรู้สึก ตราบใดที่แววตาของมนุษย์แสดงถึงดวงใจ ศิลปะก็คือการแสดงออกจากหัวใจ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ แสดงออกทางความรู้สึก ความคิด และอารมณ์จากภาพที่ได้จากความจริงหรือจินตนาการที่คิดฝันขึ้นอย่างมีเจตนา โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจในเจตนานั้น งานศิลปะที่มีคุณค่าจึงสร้างสรรค์ขึ้นจากการแก้ปัญหาที่ต้องใช้ปัญญา โดยมีความเชื่อกันว่ามนุษย์เท่านั้น เป็นผู้มีสติปัญญา จนถึงขั้นที่สามารถแก้ปัญหาสร้างสรรค์งานศิลปะได้


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354