ดำออกลูกเป็นดาว และดาวออกลูกเป็นดำได้ แต่ไม่สำคัญเท่าทั้ง 2 เสือเพิ่มมากขึ้นในป่าเมืองไทย

นายศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า จากการสำรวจปริมาณเสือดาวและเสือดำพื้นที่ป่าในประเทศไทย พบว่า ป่าเกือบทุกพื้นที่จะพบทั้งเสือดำและเสือดาว โดยภาพรวมในประเทศไทยจะมีปริมาณเสือดาวมากกว่าเสือดำ เสือดำมักจะเจอในป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น โดยในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีเสือดาวจำนวนมาก ซึ่งนักวิจัยก็ได้ศึกษาพฤติกรรมของทั้งเสือดำและเสือดาวควบคู่ไปกับเสือโคร่ง โดยพบว่า ช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น ปริมาณของเสือดำ เสือดาว และเสือโคร่ง เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าพอใจ เพราะพื้นที่อยู่อาศัย และเหยื่อของสัตว์ดังกล่าวมีมากเพียงพอ ประกอบกับการดูแลลาดตระเวนพื้นที่ป่าของเจ้าหน้าที่อุทยานมีความเข้มแข็งเข้มข้นมากขึ้น

“หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า เสือดาวกับเสือดำเป็นเสือชนิดเดียวกัน โดยที่เสือดาวมีพื้นบนลำตัวเป็นสีเหลืองและมีลายบนลำตัวเป็นสีดำ แต่เสือดำมีพื้นบนลำตัวเป็นสีดำและมีลายสีดำจึงมองเห็นเป็นสีดำทั้งตัว แต่ถ้ามองใกล้จะเห็นลาย แต่เมื่อเสือดำแก่ตัวลงพื้นสีดำจะจางลงจะเห็นลายสีดำชัดมากขึ้นเสือดาวและเสือดำสามารถออกลูกเป็นได้ทั้งเสือดาวและเสือดำ”นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าว

ภาพจาก เฟชบุ๊ก Saksit Simcharoen