ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ความรู้ด้านรถยนต์ไฟฟ้า

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าและวิธีการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดการขัดข้องบนทางพิเศษ ให้กับบุคลากร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วน จาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM เพื่อให้ความรู้เรื่องระบบการทำงานและวิธีการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดการขัดข้องบนทางพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน เป็นวิทยากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชัยยง ศิริพรมงคลชัย เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354