วว. หารือศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน นำ วทน. ไปประยุกต์ใช้ด้านเกษตรกรรม

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต้อนรับ พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและประชุมหารือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรกรรม ได้แก่ 1.จุลินทรีย์ทางการเกษตร เพื่อนำไปใช้ในการเพาะปลูกและกำจัดโรคพืช 2.จุลินทรีย์สำหรับสำหรับบำบัดน้ำเสีย  เพื่อนำไปย่อยไขมัน  และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อนำไปเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.  ดร. ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. พร้อมด้วย ผู้บริหาร นักวิจัย ร่วมต้อนรับและประชุมหารือในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

โอกาสนี้ วว. นำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนาด้านการเกษตรที่นำไปใช้งาน ช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีคุณสมบัติช่วยการเจริญเติบโตของพืช อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่พี่น้องเกษตรกร  วว. พัฒนาสูตรปุ๋ยให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของพืชและการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืน ลดการสูญเสียปุ๋ยส่วนเกินที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพบำรุงทั้งต้นไม้และบำรุงดิน ทำให้ต้นข้าว ไม้ผล พืชเกษตร เช่น ทุเรียน ขนุน  ลองกอง ลำไย ส้มโอ ยางพารา เจริญงอกงามดี ให้ผลผลิตสูง และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน

สารชีวภัณฑ์ มีสายการผลิตครอบคลุมตอบโจทย์ทั้งสายการผลิตเชื้อราและแบคทีเรีย มีประสิทธิภาพควบคุมศัตรูพืช กำลังการผลิตรวมต่อปี 115,000 ลิตร เพื่อการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืน สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ได้ 3 รูปแบบ คือ หัวเชื้อเหลว หัวเชื้อผง และหัวเชื้อสด ในส่วนของบรรจุภัณฑ์มี  3 ขนาด คือ  เล็ก กลาง และใหญ่ ตอบโจทย์ผู้ใช้ชีวภัณฑ์ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ ทั้งนี้ วว. มีจุดแข็งด้านชีวภัณฑ์ คือ มีโครงสร้างพื้นฐานโรงงาน  ICPIM 2 ที่มีศักยภาพตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทย ในการให้บริการครบวงจรทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใหม่ๆ ในระดับห้องปฏิบัติการ และทดสอบกระบวนการผลิต ขยายจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยพัฒนาถังหมักระดับชุมชน ในรูปแบบถังสแตนเลสและถังพลาสติก ที่สามารถตอบโจทย์เกษตรกร ผู้ประกอบการ ในการขยายชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 02-577-9000 โทรสาร 02-577-9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th E-mail  : [email protected] line@TISTR IG : tistr_ig


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354