เดอะ วิสด้า พาร์คฯ-วิหารอริยะเจ้ากวนอู เตรียมจัดงาน เทศกาลกินเจมหากุศล