วว. จับมือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พัฒนาระบบขนส่งทางราง

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ.ดร. อุดม โพนคำเพ็ง  อธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter  of  Intent) ในข้อตกลงความร่วมมือวิชาการด้านระบบรางระหว่าง วว. และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao)  โอกาสนี้ ดร. พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว.  ดร. อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) พร้อมด้วยนักวิชาการ ศทร. และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ (กวส.)  วว. คณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว  ในการนี้นักวิชาการ ศทร. ได้นำเสนอความเชี่ยวชาญหัวข้อ Finite  Element  Analysis  in railway  transportation เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวด้วย  ในวันที่ 12 กันยายน  2565  ณ  นครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354