วว. นำ วทน. ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร อบรมการผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุด จัดการโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ภายใต้การดำเนิน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างมูลค่าจากมังคุดตกเกรดและเปลือกมังคุดที่เหลือทิ้งจากการแปรรูป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุดและการจัดการโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน” โดยมีเกษตรกรจากอำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอหลังสวน เข้าร่วมการอบรมจำนวน 118 ราย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านฉาน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีเกษตรกรจากอำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอหลังสวน เข้าร่วมการอบรมจำนวน 118 ราย

การผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุดและการจัดการโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน มีส่วนประกอบสำหรับเตรียมน้ำหมัก ได้แก่ เปลือกมังคุดสด 30 กิโลกรัม หัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM) 400 มิลลิลิตร  น้ำตาลทราย 3 กิโลกรัม และน้ำสะอาด 60 ลิตร โดยจะใช้เวลาหมักนาน 3 เดือน สามารถนำไปใช้ได้

สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำหมักจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าในแปลงทุเรียน มีวิธีการดังนี้ 1. ขูดแผลต้นทุเรียนที่เป็นโรค 2. ทาน้ำหมักจากเปลือกมังคุดที่ผสมสารเสริมประสิทธิภาพให้ทั่วแผลที่ถูกถากเปลือก 3. ทาน้ำหมักจากเปลือกมังคุด ซ้ำ 4-5 ครั้งๆ ห่างกันครั้งละ 3-4 วัน หรือจนกว่าแผลจะแห้งสนิท 4. ขูดแผลเพียงเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบโรค หากพบเนื้อไม้ฉ่ำน้ำหรือเนื้อไม้เป็นสีชมพู ให้ทาน้ำหมักเปลือกมังคุดจนกว่าอาการเหล่านั้นจะหายไป

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุดในฤดูกาลผลิตถัดไป เพื่อการจำหน่ายหรือนำมาใช้ในชุมชน และสามารถนำน้ำหมักที่ผลิตได้ไปใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆ โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการปลูกทุเรียนในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชของสมาชิกในชุมชนและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ได้ที่ โทร. 02-577-9004, 02-577-9007, 02-577-9000 โทรสาร 02-577-9009 E-mail : [email protected]

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354