สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

โครงการครุราชา อาสาพัฒนาชุมชน “จิตอาสาพัฒนาผืนป่า สายน้ำ สร้างชุมชน” จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของชุมชนและผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด ด้านการจัดการน้ำ การอนุรักษ์ป่า และวิถีชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นบานความพอเพียง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทำจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม จัดการขยะและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่อนุรักษ์ป่าผาดำให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาชนที่ยั่งยืน และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นที่อนุรักษ์ผืนป่าผาดำ

โดยทีม IED RUTS CLUB #2 สโมสรคณะครุศาสตร์ฯ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท จากการดำเนินงานโครงการครุราชาอาสาพัฒนาชุมชน ปีที่ 6 ในการประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 และได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล โดย นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพมหานคร


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354