สสว.ลงพื้นที่ พบผู้ประกอบการ สร้างความมั่นใจ SME ไทยพัฒนาได้ผ่านมาตราการ “SME ปัง! ตังได้คืน”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มุ่งมั่นยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทย ให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพและมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดสากล จึงทุ่มงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ออกมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” รวมบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ ผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ที่สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน จากการช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการแบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วน 50-80% สูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท ตามขนาดของธุรกิจ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า “มาตรการ SME ปัง! ตังได้คืน” เป็นมาตรการใหม่ของ สสว. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจจากหน่วยงานชั้นนำต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2565 มีบริการครอบคลุม 3 หมวด ได้แก่ หมวดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ หมวดการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด และการพัฒนาตลาดต่างประเทศ ขณะนี้มีผู้ประกอบการ SME สมัครใช้งานผ่านระบบ BDS เพื่อขอรับบริการและขอรับการช่วยเหลืออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแล้วกว่า 2,000 ราย และ สสว. ตั้งเป้าว่าตลอดระยะโครงการจนถึงกันยายน 2566 จะมี SME เข้าร่วมกว่า 6,000 ราย”

ล่าสุด สสว. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการ SME ได้แก่ กระท่อมเห็ด ฟาร์ม (Mushroom Cottage Farm) และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรเมดไลน์ ซึ่งเข้าร่วมมาตรการ SME ปัง! ตังได้คืน ที่ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ BDS ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการ และประโยชน์ที่ได้รับ  พร้อมจัดกิจกรรมล้อมวงคุย เกี่ยวกับมาตรการ SME ปัง! ตังได้คืน ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอดธุรกิจ SME ไทยในอนาคต

คุณนัยนา ยังเกิด เจ้าของ กระท่อมเห็ด ฟาร์ม กล่าวว่า  เริ่มต้นธุรกิจนี้เมื่อ 10 ปีก่อน โดยทำควบคู่กับงานประจำเพื่อเป็นธุรกิจรองรับในยามเกษียณ โดยมองว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีโอกาสเติบโตมีศักยภาพเป็นครัวโลกได้ โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจ สาเหตุที่เลือกปลูกเห็ด เพราะเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้หญิงที่ไม่อยากโดนแดดกลางแจ้ง ค่อยๆ เรียนรู้ลงมือทำไป

วิกฤติโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยรวม แต่สินค้าเกษตรกลับเติบโตสวนกระแส เพราะเป็นสินค้าอาหารที่ทุกคนต้องการ จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำมาดูแลกิจการกระท่อมเห็ดอย่างเต็มตัว เมื่อรู้ว่า สสว. ออกมาตรการ SME ปัง! ตังได้คืน รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆ เพราะกำลังมองหาหน่วยงานที่จะมาช่วยดูเรื่องการยืดอายุสินค้าแปรรูปจากเห็ด เพราะก่อนหน้านี้มีนักธุรกิจชาวฮ่องกงสนใจนำเห็ดทอดปรุงรสของเราไปขายแต่ข้อจำกัดอายุของอาหาร ที่สามารถเก็บได้เพียงหนึ่งอาทิตย์ ทำให้พลาดโอกาสขยายตลาดอย่างน่าเสียดาย

กระท่อมเห็ด ฟาร์ม จึงสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการ ในด้านบริการทดสอบและศึกษาอายุการเก็บเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพสินค้า จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมีเป้าหมายพัฒนาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีอายุเก็บรักษายาวนานขึ้น คงความสดใหม่ เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า และในอนาคตวางแผนขยายการใช้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานนำไปสู่การขยายตลาดต่อไปในอนาคต

ด้าน คุณอารยา ชูผกา กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรเมดไลน์ กล่าวว่า ถาวรเมดไลน์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเกลือแร่ผงยี่ห้อ ตองเค (TONK-K) สตรองเค (STRONK-K) และ โอร่าซาลาย (ORA-SALINE) กำลังวางแผนออกโปรดักส์ใหม่ แต่เกิดวิกฤติโควิด-19 จึงต้องปรับแผนใหม่ หลังเกิดโควิด-19 ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น จึงมองเห็นโอกาสของสินค้าที่ตอบโจทย์สุขภาพ เป็นจังหวะเดียวกับ สสว. ออกมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” จึงสมัครใช้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร (บริการทดสอบ/ตรวจวิเคราะห์) จากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาฉลากโภชนาการให้ได้มาตรฐานบ่งบอกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นด่านแรกของการยื่นขอมาตรฐาน อย. ต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการยกระดับคุณภาพ-มาตรฐานสินค้าและบริการ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการรับบริการการพัฒนาจาก สสว. รายละ 50-80% สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย สามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS (https://bds.sme.go.th) ที่สมัครง่าย อนุมัติไว ตังได้คืน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1301, 02-038-5858 หรือ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว. ในทุกจังหวัด  ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางแพลตฟอร์มออนไลน์ BDS หรือเว็บไซต์ สสว.


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354