ปศุสัตว์พะเยาเข้ม สำรวจสุนัข หลังเจ้าของนำปล่อยวัด เผยเตรียมตั้งศูนย์หมาจรจัดทุกตำบล

เมื่อเวลา 10.00น นายพงษ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่พะเยาทุกอำเภอรวม 9 อำเภอ และให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจข้อมูลผู้ดูแลเจ้าของสุนัข ล่าสุดพบหมาที่มีเจ้าของ 47.000 ตัว และหมาไม่มีเจ้าของหรือหมาจรจัดกว่า 3.000 ตัว รวมทั้งจังหวัดไม่น้อยกว่า 50.000 ตัว และตามข้อมูลทางลังที่น่าเป็นห่วงและตกใจก็คือ พบหมาที่เจ้าของเคยเลี้ยงแล้วเบื่อ นำไปปล่อยทิ้งในสถานที่ต่างๆ เช่นโรงเรียน-ที่สาธารณะ และที่เป็นปัญหาในขณะนี้ก็คือ เจ้าของนำสุนัขไปปล่อยทิ้งไว้ที่ วัดพระธาตุจอมทอง เทศบาลเมืองพะเยา

นายพงษ์พัฒน์กล่าวอีกว่า ปศุสัตว์แต่ละอำเภอสามารถทำหมันสุนัขจรจัดกว่า 850 ตัว ทำให้จำนวนประชากรสุนัขลดลงตามลำดับ และที่น่าปลาบปลื้มใจอย่างมากของปศุสัตว์จังหวัด กรมปศุสัตว์ที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานว่าควรจะมีการจัดตั้ง ศูนย์พักพิงสนุขจรจัดในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบพื้นที่พะเยา 68 ตำบล 9 อำเภอ อยู่ระหว่างการเตรียมแผนงานการตั้งศูนย์ดังกล่าว ถ้าเป็นรุปธรรมจะมอบหมายให้ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลศูนย์นี้ สุนัขจรจัด ในรูปแบบตามจับ,ดักจับแล้วนำมาไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามแนวปณิธานของฟ้าหญิงองค์เล็ก  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

หากว่าเจ้าของสุนัขนำไปฝากไว้ที่ศูนย์ฯ หรือนำไปปล่อยทิ้งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับทางศูนย์ฯ หากไม่ได้รับความร่วมมือทางเทศบาลแต่ละพื้นที่สามารถออกเทศบัญญัติหรือกฎหมาย ในการลงโทษเอาผิดกับเจ้าของสุนัข,หมาได้ตามความเหมาะสมตามความผิด