ชาวม้งทับเบิกพร้อมใจปลูกป่าทดแทน รักษาต้นน้ำ สานต่อปณิธาน ร. 9

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่บริเวณจุดสูงสุดยอดภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายวันชัย ชยาภิรมณ์ และนายใจ แซ่เถา สองผู้ใหญ่บ้านทับเบิก นำชาวบ้านในพื้นที่บ้านทับเบิก และบ้านดอยน้ำเพียงดิน ตลอดจนนักเรียนในพื้นที่กว่า 300 คน ร่วมกันทำพิธีปลูกป่าต้นไม้ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สำหรับบริเวณที่ทำการปลูกต้นไม้ครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในผืนป่าชุมชน ของบ้านทับเบิก ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันเขตไว้ เพื่อให้เป็นแหล่งอาหาร และแหล่งใช้สอย และพื้นที่ทำประโยชน์ของชาวบ้าน ที่ผ่านมาพื้นที่ส่วนหนึ่งมีผู้บุกรุกหาผลประโยชน์จนกลายเป็นเขาหัวโล้น นำมาด้วยการเกิดปัญหาน้ำท่วม โคลนถล่ม สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
นายวันชัยกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชดำรัสให้อนุรักษ์ผืนป่า โดยชี้ให้เห็นว่า ป่าไม้ คือที่สะสมน้ำไว้ในดิน ต้นไม้จะคอยดูดน้ำและกักเก็บน้ำให้ไหลออกมาเป็นลำธาร หากไม่มีป่าไม้จะเกิดปัญหาทางธรรมชาติมากมาย ดังนั้น การปลูกป่าครั้งนี้ จึงน้อมเกล้าฯ ถวายและสนองพระราชดำรัสของพระองค์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการเพิ่มความเขียวขจีให้กับผืนป่า

“นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ภาครัฐ เอกชน และนักเรียนนักศึกษา มีความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ โดยการปลูกป่าครั้งนี้ ชาวบ้านได้ตั้งใจปลูกจำนวน 99,999 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชนและตลอดสองข้างทางจากบ้านทับเบิกถึงบ้านดอยน้ำเพียงดิน รวมระยะทางราว 10 กิโลเมตร” นายวันชัยกล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์