มทร.สุวรรณภูมิ เปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก U2T for BCG

ดร. ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นและต่อยอดจากระยะที่ 1 โดยมี ดร. เจษฎา จันทร์ผา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุม ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ก่อให้เกิดกิจกรรมการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการชุมชนถึงมือผู้บริโภคโดยตรง และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 35 ตำบล เข้าร่วม ณ หอประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354