เตรียมชมชิมช้อปทุเรียนมังคุดคุณภาพดีในงานเทศกาลบริโภคผลไม้คุณภาพจังหวัดจันทบุรี ปี60 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม นี้ ที่ห้างแมคโคร สาขาลาดพร้าว

ดร.วิณะโรจน์   ทรัพย์ส่งสุข   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า  สหกรณ์สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) จัดงานเทศกาลบริโภคผลไม้คุณภาพจันทบุรี ขึ้น ระหว่าวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 ณ แม็คโคร สาขาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรม “โชว์ ชิม ช้อปผลไม้คุณภาพ” และการคัดสรรผลไม้ นานาชนิดจากจังหวัดจันทบุรีมาจำหน่าย ทั้งเงาะ มังคุด ทุเรียน  สละ ลองกอง  และยังมีตัวแทนจากสหกรณ์ต่าง ๆ  นำสินค้าเด่นของจังหวัดจันทบุรีมาร่วมจำหน่ายในงานนี้ด้วย  ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด จำหน่ายมังคุดเกรดพรีเมี่ยมบรรจุกล่อง, สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จำหน่ายทุเรียนเชื่อมและทุเรียนทอด, กลุ่มแปรรูปทอเสื่อกกจันทบูรณ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป จากเสื่อกก, กลุ่มผู้ผลิตมังคุดคุณภาพตำบลฉมัน จำหน่ายมังคุดกวน หมี่กรอบน้ำมังคุดและถ่านมังคุด, กลุ่มอาหารพื้นเมืองจันทบุรี จำหน่ายแกงหมูชะมวง ก๋วยเตี๋ยวผัดปูเส้นจันท์,  กลุ่มอาชีพสหกรณ์บ้านเขาบายศรี จำหน่ายทุเรียนทอด ท๊อฟฟี่ทุเรียน             และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ จำหน่ายมินิแคร็กเกอร์  เมี่ยงคำชีทหน้าทุเรียน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยการมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมกันผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาชิกผู้ผลิตสินค้าเกษตรด้วย เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญในการทำให้สินค้าได้มาตรฐาน นำมาซึ่งการประกอบอาชีพเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างยั่งยืน

การจัดงาน “เทศกาลบริโภคผลไม้คุณภาพจังหวัดจันทบุรี ปี 2560” ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพ ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็งและช่วยสร้างรายได้ อีกทั้งช่วยพัฒนาและเพิ่มช่องทางการค้า เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ในการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ของสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ได้อย่างเป็นระบบ นำมาซึ่งการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ พันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่างคู่ค้ากับผู้บริโภค  ทั้งยังช่วยสร้างกำลังใจให้แก่ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะสมาชิกผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีในการพัฒนาอาชีพและผลผลิตให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป