กรมส่งเสริมการเกษตรขอชี้แจงข่าวบุคคลอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าไปติดต่อรับซื้อกระท่อมจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข่าวบุคคลอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปติดต่อรับซื้อกระท่อมจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้

ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับพฤติการณ์ของบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปติดต่อรับซื้อต้นกระท่อมจากเกษตรกรในหลายจังหวัด ทั้งในจังหวัดชุมพร ตรัง และอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีผู้เสียหายหลายคน ซึ่งได้รวมตัวกันเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเอาผิดกับบุคคลดังกล่าวแล้ว โดยผู้เสียหายระบุว่า บุคคลดังกล่าวใช้ชื่อในการติดต่อว่า “ผู้กองเดียร์” และมีการแนะนำกันมาเป็นทอดๆ นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรขอเรียนว่า จากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว บุคคลดังกล่าวมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมแต่อย่างใด และกรมส่งเสริมการเกษตรมิได้มีโครงการในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งมิใช่ภารกิจของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศเฝ้าระวัง และเตือนภัยเกษตรกรให้ระมัดระวังการติดต่อซื้อขายในลักษณะดังกล่าวแล้ว และหากพบบุคคลที่มีพฤติการณ์แอบอ้างหรือสร้างความเสียหายใดๆ ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายต่อไป

สำหรับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจและต้องการคำแนะนำด้านพืชเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่ประจำอยู่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ