ทุเรียนเงินล้าน พัฒนาคุณภาพ สร้างรายได้เพิ่ม

“ผมเข้าร่วมโครงการมา 4 ปียังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะบางเรื่องต้องใช้ประสบการณ์ ตั้งเป้าไว้ 5 ปี คิดว่าปี 2566 น่าจะเห็นผลชัดเจนกว่านี้ จะทำให้มีคุณภาพมากขึ้น เกรดดีขึ้น รสชาติดีขึ้น ปรับปรุงแปลงทุเรียนให้ดีกว่าเดิม ถ้าตามเป้าต้องทำให้ได้เกรดเอบีเพิ่มขึ้นถึง 80 เปอร์เซ็นต์”

นายอาซันบาซอรี อีแมลอดิง หรือ แบซัน ประธานวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพศรีบางลาง หมู่ที่ 5 บ้านศรีภักดี ตำบล เขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และประธานเครือข่ายวิสาหกิจทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ ที่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีและถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนใต้

โครงการทุเรียนคุณภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับหน่วยงานพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2562

แบซัน ในวัย 44 ปี ต้องรับบทบาทหลายอย่างนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรที่มีทั้งสวนยาง สวนทุเรียน เนื้อที่ 6 ไร่ ที่ปลูกสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ ประมาณ 30 กว่าปี เขายังทำหน้าที่อาสาสมัครทุเรียนคุณภาพ เป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ ที่ยังต้องเรียนรู้การทำทุเรียนคุณภาพให้ครบขั้นตอนตลอดกระบวนการ เพื่อให้ผลผลิตทุเรียนได้เกรดเอบี หนามเขียวซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด

นับจากได้ไปศึกษาเรียนรู้การทำทุเรียนคุณภาพจากจังหวัดระยอง หลังเข้าร่วมโครงการฯ แบซัน บอกว่าทำให้เขามีรายได้จากการขายทุเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จากหลักแสนขึ้นมาเป็นหลักล้าน โดยได้จับเงินล้านครั้งแรกในชีวิตของการเป็นเกษตรกรในฤดูกาลปี 2565 ที่ผ่านมา

“ที่ขายทุเรียนในปีนี้ได้ล้านกว่าบาทเนื่องจากผลิตทุเรียนเกรดเอบีได้มาก และสามารถขายหน้าล้งได้ในราคาที่สูงสุดคือกิโลกรัมละ 175 บาท  ขณะที่ปีก่อนๆ ขายได้มากสุดแค่กิโลกรัมละ 100-120 บาทเท่านั้น”

ปีนี้เป็นปีแรกที่ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพศรีบางลาง โดยมีแบซัน รับหน้าที่ประธานกลุ่มฯ มีสมาชิก 13 คน สวนทุเรียน 6 ไร่ ของแบซันเป็นพื้นที่บนภูเขา มีที่ราบเล็กน้อย ส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์หมอนทอง หลังจากเรียนจบ ม.6 ก็ช่วยพ่อแม่ทำสวน เดิมทุเรียนก็ขายแบบเหมาสวนได้ราคาเพียง 26,000 บาท พอปี 2562 จึงได้นำทุเรียน 77 ต้น เข้าร่วมโครงการทุเรียนคุณภาพ

“แค่ปีแรกก็มีผลผลิตถึง 8 ตัน เป็นเงินกว่า 600,000 บาท เป็นความปลื้มใจมากเพราะแค่ปีแรกที่เข้าโครงการก็เห็นผลทันที”

เงินที่ได้จากการขายทุเรียนแบบซันนำมาพัฒนาแปลง ปรับพื้นที่ จ้างคนมาตัดหญ้าดายหญ้า และปรับปรุงระบบน้ำ โดยทำสปริงเกลอร์เพื่อให้น้ำทุเรียนได้ทุกต้น พอปี 2563 ได้ผลผลิตเพิ่มเป็น 9 ตัน เป็นเงินกว่า 700,000 บาท ปี 2564 ทุเรียนราคา กิโลละ 100 บาท ผลผลิตกว่า 10 ตัน ขายได้ 900,000 บาท

2565 เป็นปีที่ทุเรียนออกผลผลิตน้อย เพราะฝนชุก แต่ก็ทำให้ทุเรียนคุณภาพสามารถทำราคาหน้าล้งช่วงต้นฤดูกาลที่ กิโลกรัมละ 125 บาท และได้สูงสุดที่ช่วงปลายฤดูกาล ที่ กิโลกรัมละ 175 บาท รวมผลผลิต 10 ตัน เฉพาะของ แบซันมีรายได้กว่า 1 ล้านบาทเลยทีเดียว

“ที่ผ่านมายังทำเกรดเอบีได้แค่ 50% เท่านั้น ในอนาคตมีความหวังอยากจะให้ทุเรียนคุณภาพของเราขายได้ถึงกิโลกรัมละ 200 บาท ถ้าพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้มากกว่านี้” ประธานวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพศรีบางลางกล่าว

แบซัน กล่าวถึงการรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนคุณภาพก่อให้เกิดผลดีหลายประการ เช่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับปรุงในแปลงของแต่ละคน ความร่วมมือยังสามารถต่อรองราคากับล้งได้ และยังได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ หากเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการทำทุเรียนคุณภาพ 9 ขั้นตอน 4 ระยะ มีโอกาสจะประสบความสำเร็จสูง มีตัวอย่างชัดเจนจากสวนของตนเอง

การทำทุเรียนคุณภาพ ต้องมีการปรับพื้นที่ให้มีการจัดการง่ายขึ้น ตกแต่งกิ่งให้ต่ำลงจะได้ดูแลทั่วถึง ประมาณ 10-12 เมตร ให้ต้นอยู่ที่ความสูงไม่เกิน10 เมตร ที่สำคัญเน้นในเรื่องทำใบทุเรียนให้สวยและสมบูรณ์ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องบำรุงต้นทันที พอออกยอดอ่อนต้องพ่นยาฆ่าแมลงป้องกัน พื้นที่ภูเขามีความชื้นสูง ต้องปรับตัวยาเพิ่ม เช่น ยาพวกกำจัดเชื้อราควรเพิ่มจำนวนให้มีความเข้มข้น

การดูแลทุเรียนตามขั้นตอน มีวิธีการในคู่มือทุเรียนคุณภาพฯ เริ่มตั้งแต่การเตรียมต้นหลังเก็บเกี่ยวเสร็จ เช่น การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ยการผสมเกสร การแต่งดอก การฉีดพ่นสารป้องกันแมลง การตัดแต่งผล การกำจัดวัชพืช การให้น้ำและการโยงกิ่งฯลฯ

ตัวอย่างของทุเรียนคุณภาพ ที่หากเกษตรกรตั้งใจพัฒนาการปลูกให้ดียิ่งขึ้น ก็จะส่งผลดีต่อรายได้ของเกษตรกรเองที่เห็นได้จากก่อน และหลังทำ


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354