มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ ไผ่สิงห์ทอง ยกระดับการผลิตบัณฑิตสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายกิตติพงศ์ พวงศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทไผ่สิงห์ทอง จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ วิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติงานจริงจากบริษัท ที่เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินกิจการฟาร์มขนาดใหญ่ในการเลี้ยงสุกร และ ไก่ไข่ โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354