กทพ.เดินหน้าศึกษาทางด่วนฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี หนุนเพิ่มทางเลือกไปเหนือและอีสาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ดำเนินการศึกษาและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มอบให้เร่งพัฒนาเครือข่ายระบบทางพิเศษให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งให้กับประชาชน รวมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษ และเพิ่มทางเลือกการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดนครนายก สระบุรี จังหวัดต่าง ๆ ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้า กรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า กทพ. ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรีแล้วเสร็จ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ได้มีมติให้ กทพ.ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานอีไอเอ ปัจจุบันบริษัทที่ปรึกษาของกทพ.อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลชี้แจงรายงานอีไอเอ โครงการฯตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

สำหรับโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี มีระยะทางประมาณ 104.7 กิโลเมตร ลักษณะโครงการฯ เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านเก็บค่าผ่านทางจตุโชติ บริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) แนวสายทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านถนนหทัยราษฎร์และถนนนิมิตใหม่ จากนั้นเลี้ยวขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่านถนนลำลูกกา บริเวณ กม. 22+500

และทางหลวงชนบท นย. 3001 ผ่านสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตัดถนนรังสิต – นครนายก บริเวณ กม. 59+800 แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) บริเวณ กม. 116+000 เลียบไปตามแนว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 เชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์บางปะอิน – นครราชสีมา) และทางเลี่ยงเมืองสระบุรีด้านตะวันออก บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2(ถนนมิตรภาพ) บริเวณ กม. 10+700 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มูลค่าโครงการเบื้องต้น 80,594.31 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 7,395.42 ล้านบาท และค่าก่อสร้างรวมค่าควบคุมงาน 73,198.89 ล้านบาท