ลูกค้าชาวไทย โอนสิทธิ์ใบรับรองความยั่งยืนของถั่วเหลืองแห่งสหรัฐอเมริกา (SSAP) ได้แล้ว

ลูกค้าชาวไทยที่ซื้อถั่วเหลืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมดสามารถแสดงความมุ่งมั่นในการเลือกซื้อวัตถุดิบที่ยั่งยืนได้ง่ายกว่าเดิม มาตรการการรับรองความยั่งยืนของถั่วเหลืองแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol) หรือ SSAP ได้ขยายการโอนสิทธิ์ใบรับรอง SSAP เป็นจำนวนถึง 4 ครั้ง

ประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตน้ำมันถั่วเหลืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนำเข้าถั่วเหลืองจากประเทศสหรัฐอเมริกามากเป็นอันดับ 2 ผู้นำเข้าถั่วเหลืองในปัจจุบันได้พยายามเพิ่มความโปร่งใสในการซื้อวัตถุดิบที่มีความยั่งยืน การปรับปรุง SSAP โดย สภาการส่งออกถั่วเหลืองแห่งสหรัฐอเมริกา (USSEC) จะช่วยให้ผู้นำเข้าชาวไทยบันทึกการจัดหาถั่วเหลืองยั่งยืนจากอเมริกา และใช้บันทึกการซื้อเพื่อเป็นเครื่องยืนยันและรายงานความคืบหน้าของเป้าหมาย ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล) ของตน ผู้นำเข้าถั่วเหลืองจะได้รับใบรับรองในชื่อของตนเอง และพวกเขาสามารถโอนสิทธิ์ในใบรับรองให้ลูกค้า โดยใบรับรองสามารถโอนสิทธิ์ได้เป็นจำนวน 4 ครั้ง

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354